Utwardzamy nawierzchnię ulicy Dolne Młyny

W poniedziałek 8 sierpnia rozpoczynamy prace na ul. Dolne Młyny. Ich zakres obejmuje utwardzenie istniejącej nawierzchni gruntowej płytami drogowymi. Roboty potrwają do 12 września.

Odcinek ul. Dolne Młyny, na którym utwardzona zostanie nawierzchnia liczy ok. 250 metrów i sięga od skrzyżowania z ul. Nowiec do posesji Dolne Młyny 11.

W trakcie prac ruch kołowy i pieszy będzie zachowany. Mogą jednak występować miejscowe zawężenia jezdni.

Odcinek ul. Dolne Młyny, gdzie będzie utwardzana nawierzchnia
Odcinek ul. Dolne Młyny, gdzie będzie utwardzana nawierzchnia
google maps

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP