Uspokojenie ruchu na ul. Żaglowej. Wyniesione przejście dla pieszych przy stadionie w Letnicy

Do 30 maja wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w rejonie stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk w Letnicy. Obejmą one wyniesienie przejścia dla pieszych między Międzynarodowymi Targami Gdańskimi a parkingiem stadionu, a także wyniesienie przejścia i przejazdu rowerowego przez ul. Narwicką. Ponadto wykonany zostanie przejazd dla rowerzystów pod budynek Amber Expo.
Wyniesione przejście dla pieszych na ul. Żaglowej między Amber Expo a Polsat Plus Areną Gdańsk
Wyniesione przejście dla pieszych na ul. Żaglowej między Amber Expo a Polsat Plus Areną Gdańsk
Patryk Rosiński/GZDiZ

Zaprojektowane zmiany wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się w sąsiedztwie bursztynowego stadionu. Na uwagę zasługuje wyniesienia przejścia znajdującego się między siedzibą MTG a wejściem na teren Polsat Plus Areny Gdańsk. Spowoduje to redukcję prędkości pojazdów jadących ulicą Żaglową. To szczególnie ważne podczas odbywających się imprez targowych, czy wydarzeń na stadionie, kiedy ruch pieszych jest zwiększony.

Wyniesione przejście dla pieszych na ul. Żaglowej między Amber Expo a Polsat Plus Areną Gdańsk
Wyniesione przejście poprawi bezpieczeństwo uczestników wydarzeń na stadionie w Letnicy
Patryk Rosiński/GZDiZ

Dodatkowo wyznaczony zostanie przejazd rowerowy pod budynek Amber Expo. Dotychczas było tam jedynie przejście dla pieszych i brakowało połączenia między budynkiem i znajdującym się pod nim parkingiem rowerowym, a drogą rowerową po drugiej stronie ul. Żaglowej. Po zmianach poruszanie się tam rowerzystów będzie bezpieczne i komfortowe.

Nie mniej ważne są zmiany wprowadzone na przejściach i przejazdach rowerowych wzdłuż ul. Marynarki Polskiej – przy skrzyżowaniu z ul. Narwicką. Zarówno znajdujące się tam przejście, jak i przejazd zostaną wyniesione, co wymusi zmniejszenie prędkości pojazdów na ul. Narwickiej, a tym samym ryzyko potrącenia.

Na zdjęciu widoczne jest skrzyżowanie ul. Narwickiej z ul. Marynarki Polskiej, gdzie rozpoczęły się prace drogowe. Widoczna jest koparka
Zmiany w organizacji ruchu przewidują wyniesienie przejścia i przejazdu na ul. Narwickiej
Patryk Rosiński/GZDiZ

Warto również wspomnieć o zmianach, które już się zadziały. Przy skrzyżowaniu ul. Żaglowej z ul. Marynarki Polskiej zmieniona została geometria przejazdu rowerowego, który został „wyprostowany” w stosunku do istniejącej drogi rowerowej i przesunięty bliżej jezdni ul. Marynarki Polskiej. To rozwiązanie pozwoliło odseparować drogę dla rowerów od chodnika, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji z pieszymi, a także poprawia obserwację sytuacji na samym skrzyżowaniu. Z kolei kierowcy mogą szybciej zauważyć zbliżającego się do przejazdu rowerzystę.

Na zdjęciu widoczny jest przebieg drogi rowerowej na skrzyżowaniu ul. Żaglowej z ul. Marynarki Polskiej
Modyfikacja profilu przejazdu rowerowego na ul. Żaglowej przy skrzyżowaniu z ul. Marynarki Polskiej
Patryk Rosiński/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP