Uspokajamy ruch na ul. Jodłowej. Wyniesiemy skrzyżowanie z ul. Mrongowiusza

W poniedziałek 29 maja na ul. Jodłowej na Krakowcu - Górkach Zachodnich rozpoczniemy prace drogowe. Na skrzyżowaniu z ul. Mrongowiusza wybudujemy próg zwalniający z kostki. Wyniesie on całą tarczę skrzyżowania, co przyczyni się do uspokojenia i podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W czasie prac, które potrwają planowo do połowy sierpnia, obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu.
Skrzyżowanie ulic Jodłowej i Mrongowiusza
Skrzyżowanie ulic Jodłowej i Mrongowiusza
GZDiZ

Budowa progu zwalniającego z kostki kamiennej spowoduje wyniesienie całego skrzyżowania ulic Jodłowej i Mrongowiusza. Dzięki temu obniży się prędkość przejeżdżających tamtędy pojazdów, a wzrośnie poziom bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że ul. Jodłowa znajduje się w strefie Tempo 30, a skrzyżowania z ulicami poprzecznymi są równorzędne. To kolejny z elementów uspokojenia ruchu na tej ulicy po wykonaniu progów zwalniających na wysokości posesji 38 i 56-58.

Przeprowadzenie prac będzie wymagało wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Próg wykonywany będzie połówkowo przy zamknięciu skrzyżowania od strony ul. Jodłowej przy jednoczesnym zachowaniu dojazdu do posesji przy ul. Mrongowiusza. Objazd zamkniętego skrzyżowania możliwy będzie z wykorzystaniem ulic Kłosowej, Stryjewskiego, Sówki i Kępnej.

W związku z wyniesieniem skrzyżowania zdemontowane zostaną znajdujące się w jego sąsiedztwie szykany z elementów prefabrykowanych na ul. Jodłowej.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP