Ułożymy kilometr nowego chodnika na ul. Kochanowskiego

W poniedziałek 26 września 2022 r. rozpoczynamy wymianę nawierzchni chodników wzdłuż ul. Kochanowskiego – między ulicami Kościuszki i Mickiewicza we Wrzeszczu Dolnym. Prace potrwają 8 tygodni.
Wyeksploatowane płytki chodnikowe 50x50 cm. zostaną rozebrane i wymienione na nowe o wymiarach 30x30 cm
Wyeksploatowane płytki chodnikowe 50x50 cm. zostaną rozebrane i wymienione na nowe o wymiarach 30x30 cm
GZDiZ

Roboty prowadzone będą po obu stronach ponad 500-metrowego odcinka - od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Wyeksploatowane płytki chodnikowe 50x50 cm. zostaną rozebrane i wymienione na nowe o wymiarach 30x30 cm.

Prace podzielone zostaną na etapy tak, aby zminimalizować utrudnienia dla pieszych. Podczas rozbiórki starych płytek oraz dostaw materiałów budowlanych mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w ruchu kołowym.

Prace zakończą się w drugiej połowie listopada.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP