Ulice Pszenna i Żytnia będą przebudowane

Nowa kamienna nawierzchnia jezdni i chodników, oświetlenie, nasadzenia zieleni. Tak zmienią się ulice Pszenna i Żytnia w Śródmieściu Gdańska, których przebudowa rozpoczyna się 4 czerwca. Prace na obu ulicach potrwają do końca 2019 roku.
grano wizka z gory (Conflicted copy from MacBook Pro (Jarek) on 2019-01-28)

Zakres robót drogowych związanych z przebudową ulic Pszennej i Żytniej zawiera wykonanie nowej nawierzchni kamiennej jezdni oraz chodników. Z kolei roboty sieciowe polegać będą na budowie odwodnienia ulicznego, oświetlenia, a także usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną. Po zakończeniu tych prac ulice zyskają również nowe oblicze wizualne, dzięki planowym nasadzeniom zieleni.

Roboty, które potrwają do 31 grudnia 2019 roku, będą wymagały zamknięcia dla ruchu ulicy Pszennej na odcinku od Novotelu do ul. Chmielnej. Objazd będzie możliwy ulicami Chmielną oraz Jaglaną. Podczas trwania robót nie będzie można również poruszać się samochodem na ul. Żytniej, zachowana zostanie natomiast możliwość ruchu pieszego.

Przebudowa ul. Pszennej i ul. Żytniej realizowana jest w ramach umowy zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP