Ulica Na Szańcach w nowej odsłonie

Zakończyła się realizacja projektu Budżetu Obywatelskiego o nazwie „Na Szańcach – ulica OdNowa”, w którego ramach powstał nowy chodnik i naprawiona została nawierzchnia jezdni. Po wakacyjnym remoncie 200 metrowy odcinek ul. Na Szańcach między ulicami Zuchów i Bratki prezentuje się jak nowy.
Nowa nawierzchnia asfaltowa ulicy Na Szańcach.
Nowa nawierzchnia asfaltowa ulicy Na Szańcach.
GZDiZ

Remont odcinka ul. Na Szańcach nie służył wyłącznie poprawie jego estetyki. Na pierwszym miejscu stało bowiem bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Dzięki przeprowadzonym przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni pracom nastąpiła w tej kwestii widoczna poprawa.

Dotychczas piesi poruszali się nieutwardzonym poboczem lub skrajem jezdni. Po zakończonych pracach mogą bezpiecznie korzystać z chodnika, który został dowiązany do istniejącego ciągu pieszego od ul. Zuchów do ul. Modrej. Zakres robót obejmował również jezdnię, na której ułożona została nowa warstwa asfaltowa, dzięki czemu kierowcy przejeżdżają tamtędy bezpiecznie i komfortowo. W sumie wyremontowano 1400 m² nawierzchni jezdni i położono 316 m² ciągu pieszego.

Przeprowadzenie prac na ul. Na Szańcach było realizacją projektu z tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy Olszynka pod nazwą „Na Szańcach – ulica OdNowa”.

W miejscu pobocza powstał nowy chodnik z odwodnieniem.
W miejscu pobocza powstał nowy chodnik z odwodnieniem.
GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP