Układamy próbne pole nawierzchni na Długim Targu

W poniedziałek, 19 kwietnia rozpoczęto układanie fragmentu próbnej nawierzchni z kostki kamiennej na Długim Targu. Po zakończeniu prac, ich efekt oceniony będzie przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. To od jego opinii zależeć będzie, czy użyte materiały będą mogły posłużyć do planowanego remontu Długiego Targu na jego całej długości.
Na Długim Targu układane jest próbne pole nawierzchni z kostki kamiennej
Na Długim Targu układane jest próbne pole nawierzchni z kostki kamiennej
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Decyzję o przeprowadzeniu remontu nawierzchni Długiego Targu podjęto w 2019 roku. I od dwóch lat trwają rozmowy z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (PWKZ) dotyczące realizacji prac remontowych. W decyzji konserwatora z 30.10.2020 roku został wskazany rodzaj materiału, który ma zostać użyty podczas remontu nawierzchni na całej długości Długiego Targu. Wymogiem konserwatora było również ułożenie próbnej nawierzchni na fragmencie ulicy. Dlatego też, w pobliżu fontanny Neptuna, na jednym z pól o wymiarach 5m x 5m, tworzących kompozycję nawierzchni Długiego Targu, rozpoczęły się prace związane z układaniem nawierzchni.

Materiał został przygotowany według wskazań konserwatora

Wykorzystana zostanie kostka o wymiarach 10-12 cm szerokości, 18-20 cm długości i 10 cm grubości. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki o bokach łupanych zaś lico kostki będzie cięte i uszorstnione poprzez groszkowanie. Do ułożenia nawierzchni zostanie wykorzystany skandynawski bohus o drobnym uziarnieniu, ciepłej tonacji kolorystycznej i pastelowych odcieniach. Zastosowany materiał dobrany został pod kątem spełnienia wymagań antypoślizgowych.
Próbny fragment zostanie oceniony przez PWKZ w zakresie typu, faktury i kolorystyki kostki. Musi ona również spełniać wymagania konserwatorskie, uwzględniając historyczny charakter reprezentacyjnej ulicy Gdańska i jej zabudowy wpisanej do rejestru zabytków. Zależy nam aby nowa nawierzchnia była funkcjonalna i dawała maksymalny komfort pieszym, w tym także osobom niepełnosprawnym czy rodzicom z dziećmi w wózkach.

Akceptacja próbnego pola pozwoli ogłosić przetarg na wymianę nawierzchni

Jeśli próbna nawierzchnia zyska akceptację PWKZ możliwe będzie ogłoszenie przetargu oraz wybór wykonawcy i podpisanie umowy na realizację robót na całej długości Długiego Targu. Nawierzchnia wymieniona zostanie na środkowym pasie ulicy pomiędzy słupami oświetlenia. Z kolei zewnętrzna przestrzeń między latarniami a fasadami budynków zostałaby wyłożona granitowymi kostkami o rozmiarach 11 na 9 centymetrów. Dziś stanowią one wypełnienia po pękających płytach obecnej nawierzchni tej ulicy.

Prace mogłyby się o rozpocząć jesienią 2021 roku po zakończeniu letniego sezonu turystycznego. Planowane zakończenie to rok 2022 z uwzględnieniem ewentualnej przerwy w robotach z uwagi na możliwość wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych w okresie zimowym.

Przygotowania do remontu trwają od 2019 roku

  1. kwiecień 2019 – pismo GZDiZ do PWKZ ws. koncepcji remontu Długiego Targu
  2. maj 2019 – pozytywna opinia PWKZ, na podstawie której opracowany został projekt budowlany
  3. czerwiec 2019 – wniosek GZDiZ do PWKZ o decyzję zezwalającą na rozpoczęcie prac
  4. sierpień 2019 – odmowa wydania pozwolenia przez PKWZ na remont Długiego Targu
  5. styczeń 2020 – przygotowanie próbek nawierzchni zgodnie z przesłanymi wytycznymi PWKZ. Próbki nie zyskały akceptacji konserwatora
  6. sierpień 2020 – uzupełnienie przez GZDiZ dokumentacji projektowej nawierzchni
  7. październik 2020 – wydanie przez PWKZ decyzji na prowadzenie prac z zachowaniem istniejącego podziału Długiego Targu na pola i ułożeniem próbnego pola nawierzchni
  8. kwiecień 2021 – ułożenie próbnego pola nawierzchni na Długim Targu

Stan obecny

Obecną nawierzchnię ul. Długi Targ stanowią zarówno płyty granitowe, jak i kostka kamienna. W efekcie eksploatacji część płyt posiada pęknięcia i wyszczerbienia. Z tego względu są one mało komfortowe dla poruszających się ulicą pieszych. Dodatkowo nawierzchnia nie jest dostosowana do obsługi imprez masowych organizowanych na Długim Targu, a także do ruchu pojazdów służb komunalnych.
Dotychczasowe roboty utrzymaniowe polegały na usuwaniu pękniętych płyt i zastępowaniu ich kostką kamienną. W efekcie układ przestrzenny nawierzchni został zaburzony, a jego charakter jest nieregularny.

Ułożenie próbnego pola to przygotowania do remontu nawierzchni Długiego Targu na całej długości
Ułożenie próbnego pola to przygotowania do remontu nawierzchni Długiego Targu na całej długości
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP