Teatr Leśny zyska nową bramę wejściową

Drewniana brama wejściowa do Teatru Leśnego wraz z tablicą informacyjną zostaną w całości zdemontowane i zabezpieczone. Na ich podstawie odtworzone będą nowe konstrukcje.
IMG_0656 (2).JPG
fot. Paweł Burkiewicz

Na początku lipca przeprowadzona została kontrola stanu technicznego obiektów małej architektury w sąsiedztwie przy ul. Jaśkowa Dolina 45. Wykazała ona zły stan techniczny zarówno bramy „Teatr Leśny”, jak i tablicy informacyjnej. Wkluczono także remont bądź wymianę poszczególnych części z powodu rozległych zniszczeń. Wysłużone elementy w całości zastąpione zostaną nowymi konstrukcjami.

Nowa brama wraz z tablicą zostaną wykonane z drewna modrzewiowego, odpowiednio zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi. Odtworzone elementy wrócą na swoje miejsce na przełomie 2019/2020 roku.

Dotychczasowe obiekty pochodzą z połowy lat 90. ubiegłego stulecia.

67062275_2402688223338811_7862432338251087872_n
fot. Paweł Burkiewicz

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP