Szukamy najemcy zespołu lokali użytkowych w przejściu podziemnym przy Bramie Wyżynnej w Gdańsku

Ogłosiliśmy przetarg w formie ustnej licytacji stawki czynszu, który ma na celu wyłonienie najemcy zespołu lokali użytkowych, znajdującego się w przejściu podziemnym pod ulicą Wały Jagiellońskie. Przejście stanowi połączenie między Bramą Wyżynną a Forum Gdańsk. Przyszły najemca będzie mógł prowadzić w nim działalność handlowo-usługową, będzie przy tym zobowiązany do obsługi znajdujących się w przejściu toalet i platform dla osób niepełnosprawnych. Licytacja odbędzie się 13 września.
Tunel_FORUM-3
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

To efekt zakończonej 30 lipca br. procedury przejęcia przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przejścia podziemnego pod ul. Wały Jagiellońskie. W ramach prac przy budowie Forum Gdańsk inwestor wykonał remont przejścia oraz znajdujących się w nim pomieszczeń toalet, a także wybudował lokal użytkowy. Przeznaczony on będzie na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Wyłoniony w przetargu najemca lokalu oprócz prowadzenia punktu handlowego lub usługowego będzie miał obowiązek codziennej, bieżącej obsługi toalet, w godz. 6:00 – 20:00, znajdujących się w przejściu podziemnym – utrzymania ich w czystości oraz dokonywania drobnych napraw. Będzie mógł przy tym pobierać opłaty za korzystanie z toalet w kwocie nie wyższej niż 2 zł. Najemca, we własnym zakresie, będzie mógł zainstalować w nich automat-kołowrotek służący do poboru opłat.

Zwycięzca przetargu na najem lokalu będzie również zobowiązany do obsługi platform przyporęczowych dla osób niepełnosprawnych – codziennie w godz. 6:00 – 20:00. Znajdują się one przy schodach od strony Bramy Wyżynnej, a także przy schodach prowadzących na przystanki tramwajowe. Najemca lub wyznaczony przez niego pracownik będzie odpowiedzialny za udzielenie pomocy osobie niepełnosprawnej przy wejściu i zejściu z platformy oraz do zapewnienia bezpiecznego transportu osoby na platformie po schodach. Obowiązkiem najemcy będzie również dbanie o stan platformy i jej utrzymanie w czystości.

Tunel_FORUM-7
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Zespół lokali użytkowych, które znajdują się w przejściu podziemnym ma łączną powierzchnię 69,25 m2 – lokal do prowadzenia działalności handlowo-usługowej liczy 14,20 m2, a toalety 55,05 m2 powierzchni. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, jak również wentylację. W lokalu najemca będzie mógł prowadzić sprzedaż artykułów spożywczych, pamiątek, prasy, czy artykułów sezonowych. W lokalu możliwe będzie również prowadzenie działalności usługowej, np. sprzedaży i serwisu telefonów komórkowych, dorabiania kluczy itp. Nie dopuszcza się natomiast sprzedaży alkoholu, tekstyliów odzieżowych i obuwia, a także działalności hazardowej.

Przetarg na najem lokali będzie miał formę ustnej licytacji wysokości czynszu. Stawka wywoławcza to 40,89 zł netto. Odbędzie się on 13 września o godz. 9:00 w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36.

Zarządzenie nr 1332/19 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu zespołu lokali użytkowych w przejściu podziemnym pod ul. Wały Jagiellońskie przy Bramie Wyżynnej w Gdańsku do oddania w najem w drodze przetargu publicznego ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu oraz wprowadzenia regulaminu przetargu.

Tunel_FORUM-10
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT