Szukamy najemcy zespołu lokali użytkowych w przejściu podziemnym przy Bramie Wyżynnej

Przetarg ma na celu wyłonienie najemcy zespołu lokali użytkowych, znajdujących się w przejściu podziemnym pod ulicą Wały Jagiellońskie. Przejście stanowi połączenie między Bramą Wyżynną a Forum Gdańsk. Przyszły najemca będzie mógł prowadzić w nim działalność handlowo-usługową, będzie przy tym zobowiązany do obsługi znajdujących się w przejściu toalet i platform dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zaplanowany na 16 marca przetarg w formie licytacji czynszu został odwołany.
Tunel_FORUM-3
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

 

AKTUALIZACJA - 13.03.2020

UWAGA! Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną licytacja zaplanowana na dzień 16 marca 2020 r na godz. 9:00 została odwołana. Po wyznaczeniu nowego terminu sporządzona zostanie stosowna informacja.


03.03.2020

W ramach prac przy budowie Forum Gdańsk inwestor wykonał remont przejścia oraz znajdujących się w nim pomieszczeń toalet, a także wybudował lokal użytkowy. Przeznaczony on będzie na prowadzenie działalności handlowo-usługowej. Najemca wyłoniony w pierwszym przetargu, który miał miejsce 13 września 2019 r. zrezygnował z zawarcia umowy.

Wyłoniony w przetargu najemca lokalu oprócz prowadzenia punktu handlowego lub usługowego będzie miał obowiązek codziennej bieżącej obsługi toalet (w godz. 6:00 – 20:00), znajdujących się w przejściu podziemnym – utrzymania ich w czystości oraz dokonywania drobnych napraw. Będzie mógł przy tym pobierać opłaty za korzystanie z toalet w kwocie nie wyższej niż 2 zł. Najemca, we własnym zakresie, będzie mógł zainstalować w nich automat-kołowrotek służący do poboru opłat.

Najemca lokalu będzie również zobowiązany do obsługi platform przyporęczowych dla osób niepełnosprawnych – codziennie w godz. 6:00 – 20:00. Znajdują się one przy schodach od strony Bramy Wyżynnej, a także przy schodach prowadzących na przystanki tramwajowe. Odpowiedzialny będzie za udzielenie pomocy osobie niepełnosprawnej przy wejściu i zejściu z platformy oraz do zapewnienia bezpiecznego transportu osoby na platformie po schodach. Obowiązkiem najemcy będzie również dbanie o stan platformy i jej utrzymanie w czystości.

Zespół lokali użytkowych, które znajdują się w przejściu podziemnym ma łączną powierzchnię 69,25 m2 – lokal do prowadzenia działalności handlowo-usługowej liczy 14,20 m2, a toalety 55,05 m2 powierzchni. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, jak również wentylację. W lokalu najemca będzie mógł prowadzić sprzedaż artykułów spożywczych (wyłącznie w opakowaniach jednostkowych producenta), pamiątek, prasy, czy artykułów sezonowych. W lokalu możliwe będzie również prowadzenie działalności usługowej, np. sprzedaży i serwisu telefonów komórkowych, dorabiania kluczy itp. Nie dopuszcza się natomiast sprzedaży alkoholu, tekstyliów odzieżowych i obuwia, działalności hazardowej, a także żywności innej niż w opakowaniach jednostkowych producenta.

Przetarg na najem lokali będzie miał formę ustnej licytacji wysokości czynszu. Stawka wywoławcza to 41,63 zł netto. Odbędzie się on 16 marca o godz. 9:00 w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36. Szczegółowe warunki samej licytacji jak i obowiązki przyszłego najemcy określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 212/20 z dnia 21 lutego 2020 r.

Tunel_FORUM-7
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP