Strefa ograniczonego postoju w południowej części dzielnicy Przymorze Małe

Od września każdego 23. dnia miesiąca w godz. 9 – 13 na sześciu ulicach dzielnicy Przymorze Małe będzie obowiązywała strefa ograniczonego postoju. To odpowiedź na liczne zgłoszenia mieszkańców, sygnalizujących utrudnienia w oczyszczaniu ulic przez blokujące pojazdy zaparkowane na poboczu. Takie rozwiązanie poprawi warunki ruchu dla pojazdów oczyszczających ulice oraz służb komunalnych. To pierwsza lokalizacja, w której wprowadzono tego typu zasady.

Dzielnica Przymorze Małe zajmuje niewielki obszar o znacznej gęstości zaludnienia. W jej południowej części natężenie ruchu generowane jest nie tylko przez mieszkańców, ale także osoby pracujące w pobliskich biurowcach. Sytuacja ta powoduje, że pojazdy służb komunalnych z trudem przemieszczają się w tym rejonie, a czyszczenie ulic zwyczajnie jest niemożliwe. Dlatego, aby umożliwić oczyszczanie ulic oraz poprawić warunki ruchu dla pojazdów służb komunalnych wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe B-39 „strefa ograniczonego postoju” oraz B-40 „koniec strefy ograniczonego postoju”. Na znakach B-39 umieszczona zostanie informacja o terminie obowiązywania zakazu : „Każdego 23. Dnia miesiąca w godz. 9:00-13:00”.

Strefą ograniczonego postoju każdego 23. dnia miesiąca w godzinach 9-13 objętych zostanie sześć ulic:
- ul. Słupska (odcinek od ul. Kołobrzeskiej do ul. Solikowskiego)
- ul. Arkońska (odcinek od ul. Kołobrzeskiej do ul. Solikowskiego)
- ul. Szczecińska (odcinek od ul. Kołobrzeskiej do ul. Solikowskiego)
- ul. Solikowskiego
- ul. Pucka
- ul. Malborska

Oznakowanie umieszczone zostanie w trzech lokalizacjach:
- Ul. Słupska (przy skrzyżowaniu z ul. Kołobrzeską) – znak B-39 „strefa ograniczonego postoju”
- Ul. Arkońska (przy skrzyżowaniu z ul. Kołobrzeską) – znak B-39 „strefa ograniczonego postoju” i znak B-40 „koniec strefy ograniczonego postoju”
- Ul. Szczecińska (przy skrzyżowaniu z ul. Kołobrzeską) – znak B-39 „strefa ograniczonego postoju” i znak B-40 „koniec strefy ograniczonego postoju”

Strefa Ograniczonego Postoju w dzielnicy Przymorze Małe
Strefa Ograniczonego Postoju w dzielnicy Przymorze Małe
GZDiZ

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP