Sprzątamy miasto po zimie

Na ulicach Gdańska ponad setka pracowników zaangażowana jest codziennie w zbieranie śmieci z terenów zielonych, cmentarzy i pasów drogowych, zamiatanie chodników i ścieżek rowerowych. Myją słupy oświetlenia ulicznego, znaki drogowe, sygnalizację świetlną oraz wiaty przystankowe. Gdy tylko pogoda dopisze, dołączy do nich ekipa grabiąca liście, a także specjalnie przystosowane samochody czyszczące ulice. Pracy będzie sporo. Sprzątanie ruszyło z początkiem marca i potrwa do końca kwietnia. Nie bez znaczenia dla przebiegu prac będą warunki atmosferyczne.
W Gdańsku rozpoczęło się pozimowe sprzątanie miasta
W Gdańsku rozpoczęło się pozimowe sprzątanie miasta
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Na ulice Gdańska wyszli pracownicy służb sprzątających.  Ich zadaniem jest zbieranie  śmieci z trawników i zieleńców, zamiatanie chodników i ścieżek rowerowych. Już za chwilę dołączy do nich na terenach zielonych i w pasach drogowych ekipa grabiąca liście, a także specjalistyczne samochody czyszczące ulice. To znak, że przed nami kilka tygodni wiosennych porządków. W sprzątanie zaangażowanych jest kilka działów GZDiZ, a przebieg prac i termin ich zakończenia uzależniony będzie od pogody.

Dział Oczyszczania

W ramach wiosennych porządków rozpoczęliśmy pozimowe sprzątanie obiektów infrastruktury (przystanków tramwajowych i autobusowych, chodników, schodów terenowych, ciągów pieszych, parkingów itp.). Sprzątanie obejmuje usuwanie zalegającego kruszywa i innych zanieczyszczeń. Znaczna część obiektów sprzątana jest ręcznie, więc w tym przypadku prace mogą być realizowane mimo pojawiających się przymrozków.

Kolejnym krokiem kiedy ustabilizuje się pogoda będzie sprzątanie mechaniczne dróg które polega na odpiaszczaniu i myciu nawierzchni jezdni i krawężników oraz oczyszczaniu jej z zalegającej trawy, liści, chwastów, warstwy ziemi i innych zanieczyszczeń. Mamy nadzieję, że warunki atmosferyczne pozwolą na rozpoczęcie prac już w połowie marca. W pierwszej kolejności oczyszczane będą drogi należące do Podstawowego Układu Komunikacyjnego. Skuteczne oczyszczenie wymaga kilkukrotnego przejazdu służb. Następnie oczyszczaniem objęte zostaną drogi o niższym obciążeniu ruchem drogowym.

W ramach wiosennych porządków sprzątana jest miejska infrastruktura komunikacyjna oraz tereny zieleni
W ramach wiosennych porządków sprzątana jest miejska infrastruktura komunikacyjna oraz tereny zieleni
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Dział Zieleni

Rozpoczęliśmy sprzątanie także na terenach zielonych, które podlegają GZDiZ. W pierwszej kolejności zbieramy śmieci, zamiatamy piach, a gdy całkowicie śnieg stopnieje i podłoże będzie osuszone, przystąpimy do grabienia trawników i miejsc położonych w pasach drogowych. Jak tylko ustabilizują się warunki pogodowe (dodatnia temperatura powietrza w nocy), przystąpimy do mycia oraz malowania ławek. Do końca marca planujemy zakończyć koszenie łąk miejskich.

Sprzątaniem objęte są w pierwszej kolejności:

  • parki i zieleńce w rejonach: Głównego Miasta, Śródmieścia, Oliwy, Wrzeszcza i Pasa Nadmorskiego,
  • parki zabytkowe.

Sprzątamy także cmentarze komunalne. Na Cmentarzach: Łostowickim, Salvator Nowy, Św. Ignacego, Św. Franciszka, Sobieszewskim, Garnizonowym pierwsze zamiatanie utwardzonych dróg cmentarnych rozpoczęto w dniu  1 marca i będzie ono powtarzane, aż do uzyskania należytego efektu wizualnego. W następnej kolejności odbywać się będzie grabienie i usuwanie liści z alejek cmentarnych.

Niskie temperatury w nocy nie pozwalają na uruchomienie na cmentarzach wodociągów letnich. Udostępnienie wodociągów letnich dla potrzeb pielęgnacji grobów i usług cmentarnych  nastąpi po zaistnieniu średniej temperatury dobowej powyżej +5 stopni. 

Dział Energetyczny

W miesiącach kwiecień – maj  każdego roku odbywa się mycie urządzeń sygnalizacji świetlnej i zintegrowanego zarządzania ruchem TRISTAR – wszystkich sygnalizatorów, masztów i szafek oświetlenia ulicznego. O tej porze roku również myte są i oczyszczane słupy, oprawy oraz szafki na obszarze Głównego Miasta. Natomiast okres od kwietnia do października to czas na czyszczenie słupów, opraw oraz szafek, a także odmalowanie słupów do wysokości 30cm oraz odmalowanie ubytków farby w słupach malowanych. W tym sezonie w ramach wiosennych porządków uzupełnione zostaną na masztach naklejki z numerem kontaktowym do Gdańskiego Centrum Kontaktu.

Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

W sumie wszystkich wiat na przystankach komunikacji miejskiej w Gdańsku mamy ponad 800.  Tych w administracji GZDiZ jest 515. Pozostałe należą do prywatnych właścicieli i są myte na koszt właścicieli lub wynajmujących. Mycie wiat będących w administracji GZDiZ odbywa się 1 raz w miesiącu. Prace już rozpoczęto, zakończenie pierwszego cyklu mycia uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Jeśli pogoda dopisze wszystkie wiaty należące do GZDiZ będą gotowe na przyjście wiosny w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Dział Dróg

Sprzątanie po zimie to także mycie znaków i innych elementów drogowych. Choć czyszczone są na bieżąco przez cały rok, to o tej porze roku pracy jest najwięcej. Mycie znaków, to nie tylko kwestia estetyczna, ale przede wszystkim realna poprawa widoczności, a co za tym idzie bezpieczeństwa na drogach.

Cały cykl pozimowego oczyszczania potrwa do końca kwietnia.

W akcję pozimowego sprzątania miasta zaangażowanych jest 130 pracowników
W akcję pozimowego sprzątania miasta zaangażowanych jest 130 pracowników
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP