Skwer przy ul. Podmłyńskiej zyska nowe oblicze

Skwer przy ul. Podmłyńskiej w najbliższych miesiącach przejdzie metamorfozę. W miejscu mało atrakcyjnego zieleńca otoczonego murkiem powstanie zielony skwer, co podniesienie walory użytkowe i wizualne tego terenu. Dzięki zmianom skwer ma stać się miejscem bardziej popularnym wśród mieszkańców Gdańska oraz turystów i otworzyć nową perspektywę na obserwację zabytkowej zabudowy Starego Miasta.
Obecny zieleniec przy ul. Podmłyńskiej przejdzie metamorfozę
Obecny zieleniec przy ul. Podmłyńskiej przejdzie metamorfozę
fot. GZDiZ

Skwer przy ul. Podmłyńskiej od strony zachodniej ograniczony jest powojenną zabudową, od strony północnej graniczy z ul. Na Piaskach, natomiast od południowej z ul. Młyńską. Obecnie na skwerze znajduje się otoczony niewysokim murkiem zieleniec z dwiema rabatami róż parkowych.

Po modernizacji skwer przy ul. Podmłyńskiej zyska bardziej „zielone” oblicze. Róże zostaną przesadzone, a zamiast nich pojawią się tam jarzęby w odmianie Flanrock, krzewy wierzby purpurowej, a także byliny – m.in. krwawnik pospolity, bodziszek kantabryjski,  kosaciec syberyjski, barwinek pospolity, jeżówka purpurowa, czy turzyca. Gatunki roślin dobrano w taki sposób, aby stanowiły ozdobę terenu przez cały rok i tworzyły harmonijną całość z pozostałymi elementami zagospodarowania. Oprócz walorów wizualnych nasadzenia roślin będą pełnić także funkcje retencyjne i oczyszczania wody opadowej na obszarze skweru. Dzięki temu skwer zyska charakter ogrodu deszczowego.

Pojawienie się nowej szaty roślinnej to nie jedyna zmiana, jaka planowana jest na skwerze. Zakres prac obejmuje ponadto makroniwelację terenu, wykonanie nowego murku oporowego i schodów wewnętrznych oraz przebudowę chodnika na obu poziomach skweru. Nowy chodnik zastąpi dotychczasowy, na którym pojawiły się zapadnięcia oraz ubytki nawierzchni.

Termin przeprowadzenia prac obejmuje okres 12 miesięcy z przerwą w sezonie zimowym. Realizacja projektu została wsparta przez firmę Euronet Polska Sp. z o.o, która przekazała na ten cel kwotę 140 000 zł.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP