Skrzyżowanie w Oliwie zostanie przebudowane

Poszerzenie chodnika, wybudowanie osobnego pasa do skrętu w lewo i przebudowa sygnalizacji świetlnej. To zakres prac, jakie w poniedziałek, 11 września rozpoczną się na skrzyżowaniu ulic Opackiej, Czyżewskiego i Cystersów. Pierwszy etap, który potrwa planowo do końca października, nie spowoduje istotnych utrudnień w ruchu pieszym i kołowym.
Na zdjęciu widoczne jest skrzyżowanie ulic Czyżewskiego, Cystersów i Opackiej
11 września rusza przebudowa skrzyżowania ulic Czyżewskiego, Cystersów i Opackiej
Dorota Kołpak/GZDiZ

Zaplanowane prace zostaną przeprowadzone i sfinansowane przez prywatnego inwestora w ramach umowy drogowej, tzw. „szesnastki”. Na wysokości kościoła Św. Jakuba i Szkoły Podstawowej nr 23 wyznaczony zostanie lewoskręt z ul. Opackiej w ul. Cystersów, który poprawi bezpieczeństwo i zwiększy płynność ruchu na ul. Czyżewskiego w relacji do ul. Spacerowej. Pojazdy czekające na możliwość skrętu nie będą już blokować pasa tym jadącym na wprost.

Przebudowa obejmie też obszar skrzyżowania ul. Opackiej z ul. Czyżewskiego, gdzie obecny wąski chodnik zastąpiony zostanie poszerzoną, komfortową i bezpieczną przestrzenią dla pieszych oczekujących na przejście przy sygnalizacji świetlnej. Wyregulowane zostaną także krawężniki w obszarze przejść oraz zamontowane będzie ostrzegawcze oznakowanie z fakturą dla osób niewidomych i niedowidzących.

Opisane zmiany dopełni przebudowa sygnalizacji świetlnej dostosowanej do nowego układu pasów ruchu na skrzyżowaniu z ul. Cystersów.

W pierwszym etapie prac zmiany w organizacji ruchu polegać będą na wygrodzeniu fragmentu chodnika na wysokości kościoła. Ponadto istniejące przejścia dla pieszych zostaną czasowo zawężone do połowy ich szerokości. Przez cały okres prowadzonych prac utrzymana zostanie ciągłość ruchu pieszego. Dla kierowców jedyną zmianą będzie zawężenie wylotu z jednokierunkowego odcinka ul. Opackiej do jednego pasa, z którego możliwy będzie wyjazd w obu kierunkach.

W ramach tego etapu prowadzone będą głównie roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, czyli sieci gazowej i energetycznej. Przebudowane zostanie również oświetlenie uliczne. Przejścia dla pieszych zyskają specjalne oświetlenie poprawiające postrzeganie pieszego zarówno na pasach, jak i w strefie oczekiwania na chodniku.

Informacje o kolejnych etapach prac obejmujących nawierzchnię jezdni przekazywane będą z wyprzedzeniem.

Przebudowa skrzyżowania realizowana będzie zgodnie z umową drogową zawartą na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych. Inwestorem prac jest firma Scandiq, a wykonawcą firma „WPRD GRAVEL” Sp. z o.o.

Na zdjęciu widoczne jest skrzyżowanie ulic Czyżewskiego, Cystersów i Opackiej
Przebudowa skrzyżowania zakłada m.in poszerzenie chodnika i wyznaczenie pasa do skrętu w lewo w ul. Cystersów
Dorota Kołpak/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP