Rusza przebudowa ulicy Letnickiej

Ulica Letnicka w Gdańsku będzie przebudowywana. Prace rozpoczynają się dziś (31.05.2019 r.), a ich zakres obejmie roboty drogowe, sieciowe, a także wykonanie małej architektury oraz zieleńców. Ich zakończenie planowane jest na koniec października 2019 roku.
Wizualizacja

Roboty drogowe na ul. Letnickiej polegać będą na likwidacji tymczasowej nawierzchni jezdni z płyt drogowych, budowie nowej jezdni o długości 280 metrów, a także budowie zjazdów oraz chodników i ciągu pieszo-jezdnego. W ramach robót sieciowych wykonane zostaną: odwodnienie uliczne i oświetlenie. Usunięta zostanie również kolizja z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Oprócz tego przy ulicy Letnickiej wykonana zostanie mała architektura oraz zieleńce. Ustawione zostaną także wiaty przystankowe.

Prace toczyć się będą przy zachowaniu przejezdności ul. Letnickiej. Etapy, w których zaistnieje konieczności zamknięcia odcinka ulicy, będą mogły zostać wprowadzone po zakończeniu trwających robót na ul. Starowiejskiej. O tych utrudnieniach będziemy informować na bieżąco.

Przebudowa ul. Letnickiej realizowana jest w ramach umowy zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych.

letnicka_2

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP