Rusza przebudowa skrzyżowania ulic Wałowej i Aksamitnej oraz skrzyżowania ulic Gazowniczej, Łagiewniki i Doki

W czwartek 30 lipca ruszają przebudowy dwóch skrzyżowań w Śródmieściu Gdańska. Prace rozpoczną się na skrzyżowaniu ulic Wałowej i Aksamitnej, a także na skrzyżowaniu ulic Gazowniczej, Łagiewniki i Doki. Prace drogowe w obu lokalizacjach potrwają planowo do końca października. Będą wymagały one wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.
Wałowa + Gazownicza

Przebudowa skrzyżowania ulic Wałowej i Aksamitnej

Podczas przebudowy skrzyżowania ulic Wałowej i Aksamitnej wykonane zostaną: nowa nawierzchni jezdni, zjazd na teren powstającego osiedla oraz parkingu, a także nowa nawierzchnia chodników. Ponadto wybudowane zostaną elementy kanalizacji deszczowej, a po zakończeniu prac drogowych uporządkowana zostanie zieleń w pasie drogowym.

Do wykonania prac konieczna jest zmiana organizacji ruchu. Na ulicy Wałowej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu w relacji do ulicy Łagiewniki na odcinku od skrzyżowania z ul. Aksamitną do wyjazdu ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Objazd dla relacji przeciwnej wytyczono ulicą Łagiewniki oraz Aksamitną. Utrzymane zostaną ciągi piesze wzdłuż placu budowy, za wyjątkiem tych już wcześniej wyłączonych (wzdłuż północnej części ulicy Wałowej) w związku z prowadzoną budową budynków mieszkalnych. Pozostałe relacje na skrzyżowaniu oraz w rejonie placu budowy zostaną zachowane.

Po wykonaniu prac związanych z przebudową samego skrzyżowania obu ulic do wykonania pozostanie 50-metrowy odcinek nawierzchni jezdni ul. Wałowej w rejonie przychodni lekarskiej. Będzie on realizowany z wykorzystaniem tymczasowej sygnalizacji świetlnej. W celu uzyskania maksymalnej przepustowości przygotowano dwa programy sygnalizacji świetlnej, które będą funkcjonowały w zależności od pory dnia.

Przebudowa skrzyżowania ulic Gazowniczej, Łagiewniki i Doki

Zakres przebudowy skrzyżowania ulic Gazowniczej, Łagiewniki i Doki obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Gazowniczej, nawierzchni z kostki kamiennej jezdni na wlocie ul. Doki, a także na zjazdach do istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Wzdłuż nowych nawierzchni jezdni  wykonana zostanie nawierzchnia chodników z płyt betonowych. Prace dotyczyły będą też elementów kanalizacji deszczowej.

Roboty drogowe przeprowadzone zostaną w czterech etapach:

  • Etap 1 - Przebudowa skrzyżowania Gazownicza/Doki. Ciąg pieszy zostanie przeniesiony na tymczasowy chodnik. Utrzymane zostaną wszystkie relacje kołowe na skrzyżowaniu oraz w rejonie placu budowy.
  • Etap 2 - Przebudowa ul. Gazowniczej. Dojazd do podwórek oraz do ulicy Gazowniczej zostanie ograniczony tylko do mieszkańców i pojazdów budowy. Ciąg pieszy zostanie utrzymany wzdłuż ogrodzenia budowy. Utrzymane zostaną wszystkie relacje kołowe.
  • Etap 3 - Przebudowa ulicy Łagiewniki. Nastąpi zawężenie ulicy Łagiewniki do dwóch pasów ruchu oraz likwidacja pasa postojowego.
  • Etap 4 - Wykonanie nakładki bitumicznej na skrzyżowaniu Gazownicza/Doki/Łagiewniki. Prace będą realizowane w dwóch fazach metodą połówkową. Na ulicy Łagiewniki zostanie ustanowiony jeden kierunek ruchu. W tym czasie zostanie wprowadzone ręczne sterowanie ruchem, a kierowcy będą mogli skorzystać z objazdów ulicami Rajską i Gnilną.

Przebudowa ul. Wałowej i Aksamitnej oraz ul. Gazowniczej, Łagiewniki i Doki realizowana jest w ramach umowy drogowej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych zawartej z firmą Develia.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT