Rusza przebudowa skrzyżowania ulic Jaśkowa Dolina i Matuszewskiego [AKTUALIZACJA 15.05]

Wyniesione przejście i przejazd rowerowy, poszerzenie i nowa nawierzchnia jezdni, wyznaczenie pasów do skrętu. To zakres prac na skrzyżowaniu ulic Jaśkowa Dolina i Matuszewskiego, które przeprowadzone będą przez prywatnych inwestorów w ramach umowy drogowej. Roboty rozpoczną się w poniedziałek 8 maja. W ich trakcie zmieni się organizacja ruchu, która współgrać będzie ze zmianami związanymi z budową zbiornika retencyjnego. Zakończenie przebudowy skrzyżowania planowane jest na koniec sierpnia.
Skrzyżowanie ulic Jaśkowa Dolina i Matuszewskiego objęte przebudową
Skrzyżowanie ulic Jaśkowa Dolina i Matuszewskiego objęte przebudową
obliview.brg.gda.pl

AKTUALIZACJA - 15 maja

Planowane na 15 maja wyłączenie dotychczasowej zatoki przystankowej na ul. Jaśkowa Dolina w kierunku Piecek-Migowa i wyznaczenie tymczasowego przystanku zostanie wprowadzone w terminie późniejszym. 


Zakres prac

Przebudowa skrzyżowania ulic Jaśkowa Dolina oraz Matuszewskiego poprawi obsługę komunikacyjną powstającego w jego sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego. Poszerzenie fragmentu jezdni Jaśkowej Doliny umożliwi wyznaczenie osobnych pasów do skrętu z ul. Jaśkowa Dolina w ul. Matuszewskiego oraz na teren osiedla. Pasy oddzielone będą wyspami segregującymi ruch. Wyznaczone zostanie również przejście dla pieszych wyposażone w azyl.

Z kolei istniejące przejście i przejazd rowerowy przez ul. Matuszewskiego zostaną wyniesione, co podniesie poziom bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów, co jest szczególnie ważne ze względu na sąsiedztwo przedszkola.

Zakres prac obejmuje również likwidację zatoki autobusowej w kierunku Wrzeszcza. Autobusy w tym miejscu zatrzymywać się będą na jezdni.

W ramach przebudowy na odcinku ul. Jaśkowa Dolina ułożona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, wykonane zostanie także nowe oświetlenie uliczne.

Zmiany w organizacji ruchu

Od 8 maja zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie wjazd/wyjazd z ul. Jaśkowa Dolina w ul. Matuszewskiego. Dojazd do ul. Matuszewskiego możliwy będzie wyłącznie od ul. Piecewskiej.

Z kolei od 15 maja wyłączona z użytkowania zostanie zatoka autobusowa w kierunku Piecek-Migowa, a tymczasowy przystanek wyznaczony zostanie w jej sąsiedztwie.

Podczas układania nowej nawierzchni na fragmencie Jaśkowej Doliny, co nastąpi pod koniec prac, jezdnia ulicy zostanie zawężona do jednego pasa, na którym ruch odbywać się będzie wahadłowo. O dokładnych terminach wprowadzenia zmian poinformujemy osobnym komunikatem.

Przebudowa skrzyżowania ulic Jaśkowa Dolina oraz Matuszewskiego jest realizacją umowy drogowej, zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych z prywatnymi inwestorami – firmami Budros oraz Projekt Gdańsk 1. 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP