Rusza przebudowa fragmentu ul. Elbląskiej

W nocy z 26 na 27 lutego rozpoczną się prace związane z przebudową fragmentu ul. Elbląskiej na granicy miasta Gdańska z gminą Pruszcz Gdański (między ul. Tama Pędzichowska a marketem Makro, naprzeciwko rafinerii Grupy Lotos). Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu jezdni i wyznaczeniu pasa do skrętu w lewo na drogę prowadzącą do obiektów firmy Panattoni w relacji do centrum Gdańska. W związku z robotami na części ul. Elbląskiej zmieni się organizacja ruchu.
Roboty drogowe
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Ze względu na prace budowlane toczące w tym miejscu jezdnia ul. Elbląskiej zostanie obustronnie zawężona przy zachowaniu ruchu w obu kierunkach. Ponadto niemożliwy będzie skręt w lewo z ul. Elbląskiej na teren obiektów Panattoni. Chcąc do nich dojechać od strony Przejazdowa należy zawrócić pod wiaduktem w ciągu ul. Elbląskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Michałki. W rejonie prowadzonych prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Zakres robót związanych z przebudową ul. Elbląskiej, oprócz poszerzenia jezdni i wykonania lewoskrętu, obejmie również przebudowę sieci elektroenergetycznej, wykonanie przyłącza linii oświetleniowej i kanalizację kablową. Całość robót ma zakończyć się do 30 maja 2020 roku.

Przebudowa ul. Elbląskiej realizowana jest w ramach umowy drogowej z firmą Elite Partners Logistics 1 na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych.

elbląska

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP