Rusza drugi etap przebudowy w Brzeźnie

W poniedziałek, 18 września rozpocznie się realizacja tzw. „umowy szesnastkowej” u zbiegu ulic Łamanej, Brzeźnieńskiej i al. Hallera, gdzie powstaną nowe odcinki dróg oraz chodników. Przebudowane będą także zjazdy na teren mieszkalno-usługowy. Wykonane zostanie nowe oświetlenie i kanalizacja deszczowa.
Przebudowa zbiegu ulic Łamanej, Brzeźnieńskiej i al. Hallera.
Przebudowa zbiegu ulic Łamanej, Brzeźnieńskiej i al. Hallera.
GZDiZ

Modernizacja zakłada przebudowę ul. Łamanej oraz budowę nowej jej części od strony ul. Brzeźnieńskiej do istniejącego odcinka w formie ciągu pieszo-jezdnego. Wyremontowane zostaną zjazdy na posesje, wykonane będą też nowe zjazdy na teren budowanej nieruchomości. Powstanie także ciąg pieszy łączący ul. Łamaną z al. Hallera z dopuszczonym ograniczonym ruchem pojazdów tylko dla mieszkańców i użytkowników sąsiadujących posesji. Przebudowany i częściowo dobudowany zostanie również chodnik przy ul. Łamanej. Projekt zakłada ponadto budowę odwodnienia, nowego oświetlenia oraz montaż słupków ochronnych. Wykonawca uporządkuje i urządzi również tereny zielone wokół inwestycji.

Prace prowadzone będą etapowo. Częściowo zawężany oraz tymczasowo zamykany dla ruchu kołowego będzie odcinek ul. Łamanej w pobliżu budowy budynku mieszkalno-usługowego, z zachowaniem dojazdów do posesji. Utrzymana zostanie natomiast komunikacja piesza na całym przebudowywanym terenie. Zmiany w organizacji ruchu potrwać mają planowo do 18 listopada.

Przebudowa realizowana jest w ramach umowy drogowej, zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych z firmą NDI Brzeźno Sp. z o.o. i stanowi kontynuację prac z czerwca 2022 roku.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP