Ruch jednokierunkowy na ul. Wygon

Od wtorku, 20 lutego zmieni się organizacja ruchu na ul. Wygon. Na odcinku od ul. Powalnej do ul. Głębokiej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy. Wyjątek stanowić będą rowerzyści, dla których ul. Wygon pozostanie dwukierunkowa.
Na zdjęciu widoczny jest znak droga jednokierunkowa  z tabliczką  nie dotyczy rowerów
Na całej długości ul. Wygon obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy. W dwóch kierunkach poruszać będą się mogli tylko rowerzyści
Karol Stańczak/GZDiZ

Zmiany, wprowadzone na wniosek mieszkańców oraz w porozumieniu z Radą Dzielnicy Śródmieście, poprawią bezpieczeństwo ruchu na dotychczas dwukierunkowym fragmencie ul. Wygon. Szerokość jezdni uniemożliwia wyznaczenie na ulicy dwóch pasów ruchu, w związku z czym kierowcy poruszali się w obu kierunkach jednym pasem. Powodowało to ryzyko ewentualnej kolizji, a także w przypadku wymijania zmuszało kierowców do zjeżdżania na chodnik, ograniczając przestrzeń dla pieszych i stwarzając zagrożenie zwłaszcza przy Przedszkolu nr 41.

Teraz poruszanie się będzie bezpieczniejsze i bardziej komfortowe, gdyż pojazdy będą mogły jechać ul. Wygon jedynie w kierunku ul. Głębokiej (w stronę ul. Elbląskiej dojazd możliwy będzie również jednokierunkową ul. Mostek). Ta zmiana nie będzie dotyczyć rowerzystów, którzy wciąż będą mogli poruszać się ulicą w dwóch kierunkach.

O nowej organizacji ruchu kierowców informować będą nowe znaki pionowe ustawione na wlocie oraz wylocie drogi.

Ruch jednokierunkowy na ul. Wygon
Ruch jednokierunkowy na ul. Wygon
Obliview.brg.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP