Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie sezonowych punktów sprzedaży owoców i warzyw

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr PU/4/2021 na oddanie w dzierżawę na okres od 01 maja 2021 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 sierpnia 2021 r. tablic do umieszczenia na stoiskach w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych w celu sprzedaży owoców i warzyw.
Rozstrzygnięty został konkurs na prowadzenie sezonowych punktów sprzedaży owoców i warzyw
Rozstrzygnięty został konkurs na prowadzenie sezonowych punktów sprzedaży owoców i warzyw
GZDiZ

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP