Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dzierżawę tablic pod małą gastronomię w Pasie Nadmorskim

Działając na podstawie § 5 ust. 7 Regulamin konkursu ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych lub tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego, stanowiącego załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 811/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2019 r., informuję, że w konkursie ofert nr PU/8/2019 na oddanie w dzierżawę na okres od 01 października 2019 r. lub od dnia podpisania umowy do 31 marca 2020r. tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego obejmującego:
2018-11-03_spacer_015_2500x1666.JPG
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

lokalizację G-1

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez PI-TEL Gabriela Palczak;

lokalizację G-3

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wiktoria FHU Marzena Kowalik;

lokalizację G-11

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez PI-TEL Gabriela Palczak;

lokalizację G-12

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez PI-TEL Gabriela Palczak;

lokalizację G-13

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wiktoria FHU Marzena Kowalik;

Na lokalizację G-14

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez PI-TEL Gabriela Palczak.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP