Rozstrzygnięcie konkursu na dzierżawę tablic w celu prowadzenia sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego – mała gastronomia

1827

Działając na podstawie § 6 ust. 7 Regulaminu konkursu ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych lub tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego, stanowiącego załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 273/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 marca 2020 r., informuję o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr PU/5/2020 na oddanie w dzierżawę na okres od 22 maja 2020 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 r. tablic do umieszczenia na stoiskach w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT