Rozstrzygnięcie konkursu na dzierżawę tablic przeznaczonych do umieszczenia na wózkach w celu prowadzenia stoisk do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych

 
 

Działając na podstawie § 6 ust. 7 Regulaminu konkursu ofert na oddanie w dzierżawę tablic przeznaczonych do umieszczenia na wózkach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych, stanowiącego załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 273/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 marca 2020 r., informuję o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr PU/7/2020 na oddanie w dzierżawę na okres od 19 czerwca 2020 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 r. tablic przeznaczonych do umieszczenia na wózkach w celu prowadzenia stoisk do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP