Rozstrzygnięcie konkursu na dzierżawę tablic do umieszczenia na stoiskach w celu prowadzenia sezonowych punktów handlowych sprzedaży owoców i warzyw

Sprzedaż owoców i warzyw

Działając na podstawie § 6 ust. 7 Regulaminu konkursu ofert na oddanie w dzierżawę tablic do umieszczenia na stoiskach w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych w celu sprzedaży owoców i warzyw, stanowiącego załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 273/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 marca 2020 r., Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr PU/8/2020 na oddanie w dzierżawę na okres od 19 czerwca 2020 r. lub od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2020 r. tablic do umieszczenia na stoiskach w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych w celu sprzedaży owoców i warzyw.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP