Rozstrzygnięcie konkursu na dzierżawę stoisk namiotowych przy Cmentarzu Łostowickim

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr PU/12/2020 na oddanie w dzierżawę na okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 stoisk namiotowych w udostępnionych lokalizacjach przed Cmentarzem Łostowickim, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy.
Sprzedaż kwiatów i zniczy przed Cmentarzem Łostowickim
Sprzedaż kwiatów i zniczy przed Cmentarzem Łostowickim
fot. Dominik Paszliński/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP