Winieta 1
Winieta 1

Rozstrzygnięcie konkursu na dzierżawę stoisk namiotowych przy Cmentarzu Łostowickim

1453

Działając na podstawie § 5 ust. 7 Regulamin konkursu ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych w udostępnionych lokalizacjach przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy, stanowiącego załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 811/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2019 r., Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr PU/9/2019 na oddanie w dzierżawę na okres od 01 stycznia 2020 r. lub od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020r. stoisk namiotowych w udostępnionych lokalizacjach przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy.

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT