Rozstrzygnięcia konkursów ofert Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na dzierżawy

Aktualizacja 18.06.2019

 
street007
fot. Karol Stańczak/GZDiZ
 

Informacja o wyniku rozstrzygniętego konkursu z dnia 11.06.2019 r.

Działając na podstawie § 5 ust. 7 Regulamin konkursu ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych w udostępnionych lokalizacjach przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy, stanowiącego załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 811/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2019 r., informuję, że w konkursie ofert nr PU/1/2019 na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych na okres od 17 czerwca 2019 r. lub od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. w udostępnionej lokalizacji przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy obejmującego:

lokalizację C-4

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez „Martom” Tomasz Klecha;

lokalizację C-6

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Firmę Handlową Sandra Tchórzewska;

lokalizację C-9

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Firmę Handlową Sandra Tchórzewska;

lokalizację C-11

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez „Martom” Tomasz Klecha.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej


 

Informacja o wyniku rozstrzygniętego konkursu z dnia 11.06.2019 r.

Działając na podstawie § 5 ust. 7 Regulaminu konkursu ofert na oddanie w dzierżawę przesłon przeznaczonych do umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych, stanowiącego załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 811/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2019 r., informuję, że w konkursie ofert nr PU/2/2019 na oddanie w dzierżawę na okres od 17 czerwca 2019 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 r. przesłon przeznaczonych do umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych obejmującego:

lokalizację L-1 o powierzchni 3 m2

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Piekarnię Cukiernię „Pellowski” Grzegorz Pellowski;

lokalizację L-2 o powierzchni 3 m2

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Włodzimierz Soroczyński Restauracje;

lokalizację L-3 o powierzchni 3 m2

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Gdańską Wytwórnię Lodów Naturalnych Z. Nowacki;

lokalizację L-4 o powierzchni 5 m2

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Piekarnię Cukiernię „Pellowski” Grzegorz Pellowski.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej


Informacja o wyniku rozstrzygniętego konkursu z dnia 13.06.2019 r.

Działając na podstawie § 5 ust. 7 Regulamin konkursu ofert na oddanie w dzierżawę tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych w celu sprzedaży owoców i warzyw, stanowiącego załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 811/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2019 r., informuję, że w konkursie ofert nr PU/3/2019 na oddanie w dzierżawę na okres od 17 czerwca 2019 r. lub od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2019 r. tablic do umieszczenia na stoiskach w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych w celu sprzedaży owoców i warzyw obejmującego:

lokalizację T-1

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Adama Huberta Warzywa – Owoce;

lokalizację T-3

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Gospodarstwo Rolne Paweł Leszczyński;

lokalizację T-4

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Gospodarstwo Rolne Paweł Leszczyński;

lokalizację T-9

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Halinę Jabłońską „ISKRA;

lokalizację T-12

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Gospodarstwo Rolne Paweł Leszczyński;

lokalizację T-16

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Adama Huberta Warzywa – Owoce;

lokalizację T-20

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez „ISKRA” Halina Jabłońska;

lokalizację T-21

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Adama Huberta Warzywa – Owoce;

lokalizację T-24

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez „WARZYWKO” Halina Matjaszczuk;

lokalizację T-36

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez „WARZYWKO” Halina Matjaszczuk;

lokalizację T-38

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Gospodarstwo Rolne Paweł Leszczyński;

lokalizację T-39

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez „WARZYWKO” Halina Matjaszczuk;

lokalizację T-41

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez „WARZYWKO” Halina Matjaszczuk.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej


Informacja o wyniku rozstrzygniętego konkursu z dnia 13.06.2019 r.

Działając na podstawie § 5 ust. 7 Regulamin konkursu ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych lub tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego, stanowiącego załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 811/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2019 r., informuję, że w konkursie ofert nr PU/4/2019 na oddanie w dzierżawę na okres od 21 czerwca 2019 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 r. stoisk namiotowych w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na  prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego obejmującego:

lokalizację N-2

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Fajkomania Aleksandra Pingot;

lokalizację N-4

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez „KUMA I” Andrzej Klepacz;

lokalizację N-5

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Sławomira Zarembę;

lokalizację N-6

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Krzysztofa Zarembę;

lokalizację N-7

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Krzysztofa Zarembę;

lokalizację N-8

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez „KUMA I” Andrzej Klepacz;

lokalizację N-9

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez ABEK Sandra Łożyńska;

lokalizację N-10

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Sławomira Zarembę;

lokalizację N-11

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Krzysztofa Zarembę.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej


Informacja o wyniku rozstrzygniętego konkursu z dnia 13.06.2019 r.

Działając na podstawie § 5 ust. 7 Regulamin konkursu ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych lub tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego, stanowiącego załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 811/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2019 r., informuję, że w konkursie ofert nr PU/5/2019 na oddanie w dzierżawę na okres od 21 czerwca 2019 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 r. tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego obejmującego:

lokalizację G-1

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez PI-TEL Gabriela Palczak;

lokalizację G-3

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wiktoria FHU Marzena Kowalik;

lokalizację G-11

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wiktoria FHU Marzena Kowalik;

lokalizację G-12

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wiktoria FHU Marzena Kowalik;

lokalizację G-13

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wiktoria FHU Marzena Kowalik;

Na lokalizację G-14

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez PI-TEL Gabriela Palczak.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej


Informacja o wyniku rozstrzygniętego konkursu z dnia 18.06.2019 r.

Działając na podstawie § 5 ust. 7 Regulaminu konkursu ofert na oddanie w dzierżawę stoisk namiotowych lub tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego, stanowiącego załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 811/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2019 r., informuję, że w konkursie ofert nr PU/6/2019 na oddanie w dzierżawę na okres 21 czerwca 2019 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 r. tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego obejmującego:

lokalizację R-1

jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez:

Party Land Sylwia Biernat oraz

Hubert Szcześniak Inc.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP