Rozpoczęliśmy sezonowe mycie chodników w ścisłym centrum miasta

Prestiżowe miejsca potrzebują specjalnego traktowania, także w zakresie sprzątania. Dlatego od maja do końca września część ciągów pieszych jest nie tylko zamiatana, ale także dodatkowo regularnie myta. To ponad 40 tysięcy m2 chodników oraz 10 przejść podziemnych.
Zmywanie za pomocą myjki ciśnieniowej nawierzchni ul. Długiej.
Zmywanie za pomocą myjki ciśnieniowej nawierzchni ul. Długiej.
                                                                                                                                                        fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Zmywanie nawierzchni odbywa się na ciągach pieszych zlokalizowanych na Śródmieściu w Sektorze A. W ten sposób dbamy o jednolity standard miejsc chętnie odwiedzanych przez mieszkańców i turystów. Nasze ekipy sprzątające rozpoczęły porządki od „salonu” naszego miasta, czyli Długiej i Długiego Targu.

Ciśnieniowe zmywanie chodników

Prace ruszają wczesnym rankiem kiedy ruch pieszy jest niewielki. Zmywanie odbywa się przy użyciu wody pod ciśnieniem, a w przypadku silnych zabrudzeń z użyciem certyfikowanego detergentu. Wszelkiego rodzaju plamy i zanieczyszczenia usuwane są w zależności od lokalizacji raz lub dwa razy w tygodniu. Codzienne zmywane są między innymi Długa i Długi Targ, Długie i Rybackie Pobrzeże, Stągiewna i Wartka. Dwa razy w tygodniu między innymi: Grobla I i IV, Kaletnicza, Kramarska, Mariacka, Most Krowi i Ołowianka.

Mycie ul. Długiej.
Mycie ul. Długiej.
                                                                                                                                                          fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Mycie przejść podziemnych

Regularne sprzątanie przejść podziemnych to także ich mycie. W pierwszej kolejności zlecamy zamiatanie, a następnie zmywanie przy użyciu szczotek, agregatu ciśnieniowego oraz środków dezynfekujących. Oprócz schodów i posadzki myte są również ściany, pochylnie, podjazdy dla wózków, a także poręcze i balustrady. Systematycznymi porządkami objętych jest 10 najczęściej uczęszczanych przejść podziemnych, np. Pasarella, czyli to przy dojściu do SKM Śródmieście pod ul. Okopową, przy Bramie Wyżynnej, czy Dworcu PKP. Harmonogram mycia tuneli uzależniony jest od natężenia ruchu turystycznego. W sezonie niskim myte są raz w miesiącu, w sezonie średnim dwa razy, a w okresie wakacji letnich 4 razy w miesiącu.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, odpowiedzialność za utrzymanie chodników przylegających do nieruchomości leży po stronie jej właściciela lub zarządcy.
Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP