Winieta 1
Winieta 1

Identyfikatory T24 na dotychczasowych zasadach

1 kwietnia 2018 roku wygasa ważność identyfikatorów T24 uprawniających do wjazdu pod znak drogowy B-5 (zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 24 tony) na obszar Śródmieścia. Nowe identyfikatory będą wydawane na dotychczasowych zasadach.

Aby otrzymać nowy identyfikator T24 należy złożyć wniosek (51.34 KB) wraz z:

- załączonym dokumentem (list przewozowy, faktura, WZ, umowa na prowadzenie prac budowlanych) potwierdzających zasadność wjazdu w obszar ograniczonego ruchu dla pojazdów powyżej 24 ton;

- telefonem kontaktowym.

Identyfikator T24 zostanie wydany maksymalnie na okres do 31 marca 2019 r.

Identyfikator T24 uprawnia do wjazdu pod znak drogowy B-5 na obszar Śródmieścia w związku z otwarciem Tunelu pod Martwą Wisłą.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT