Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Starego Chełmu - ulica Worcella

Uzupełnienie drzew w szpalerach, zabiegi pielęgnacyjne poprawiające warunki życia drzew istniejących poprzedzone badaniami, poprawa stanu podłoża oraz zabezpieczenie przed parkowaniem w obrębie pasa zieleni. To zakres działań mających na celu poprawę warunków siedliskowych starych drzew oraz odtworzenie szpalerów w ciągu ulicy Stanisława Worcella. Startuje projekt realizowany w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego pn. „Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Starego Chełmu - ulica Worcella”.
Zieleń przyuliczna wzdłuż ulicy Stanisława Worcella
Zieleń przyuliczna wzdłuż ulicy Stanisława Worcella
                                                                                                                                                       fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Na pomoc starym drzewom

W pasie drogowym po obu stronach ul. Stanisława Worcella drzewa rosną w wąskim pasie zielni w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni. Mocno zagęszczone podłoże oraz susza fizjologiczna silnie odczuwalna w tym miejscu, w sposób znaczący pogarszają ich warunki siedliskowe. Aby te warunki poprawić, a co za tym idzie również poprawić kondycję drzew, w ramach rewaloryzacji zieleni przeprowadzone zostaną badania, a następnie zabiegi zarówno w obrębie podłoża, jak i samych drzew.

Zastrzyk energetyczny dla drzew, nowe nasadzenia

Prace zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszej kolejności projekt zakłada wykonanie badań gleby, na podstawie których dobrane zostanie odpowiednie nawożenie. Wymieniona zostanie część podłoża w obrębie korzeni na ziemię urodzajną z nawozem, co da zastrzyk energetyczny drzewom będącym w średniej kondycji zdrowotnej. W kilku miejscach planowane jest powiększenie niewielkich przestrzeni zieleni, dzięki czemu rosnące w nich drzewa będą miały lepszy dostęp do wód opadowych. Aby zabezpieczyć miejsca dotychczas rozjeżdżane przez parkujące samochody, pasy zieleni zostaną wygrodzone drewnianymi palikami.

W drugim etapie realizacji zadania, planowanym jesienią ze względu na warunki sprzyjające sadzeniu drzew, szpalery zostaną uzupełnione nowymi nasadzeniami. Przybędą 24 drzewa dobrane gatunkowo do drzew istniejących (klon jawor). Drzewa zostaną posadzone z wykorzystaniem nowych technologii wpływających na jakość ich wegetacji  – systemu napowietrzająco-nawadniającym oraz hydroboxów.

Wzdłuż ulicy Worcella przybędzie nowych 24 drzew
Wzdłuż ulicy Worcella przybędzie nowych 24 drzew
                                                                   fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Apetyt na więcej

„Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Starego Chełmu – ul. Worcella” realizowana jest w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Wnioskodawca otrzymał wsparcie ze strony studentów Architektury Krajobrazu – Sopockiej Szkoły Wyższej. Studenci w ramach swoich zajęć semestralnych wykonali inwentaryzację i waloryzację drzew oraz podstawowe badania określające jednocześnie priorytetowe działania, nie tylko dla tej ulicy ale dla drzew na wszystkich ulicach Starego Chełmu.

Jeśli w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy ponownie oddadzą swoje głosy – projekt będzie kontynuowany. Wnioskodawca w drugim etapie planuje analogiczne działania przy ul. Łużyckiej oraz rondzie Anny Piaseckiej (stare rondo).  Na tym nie koniec, bowiem docelowo rewaloryzacją planuje się objąć szpalery drzew na całym terenie Starego Chełmu.

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP