Remont nawierzchni na ul. Żwirki i Wigury

W poniedziałek, 20 maja rozpocznie się remont nawierzchni jezdni ul. Żwirki i Wigury na Zaspie-Rozstajach. Pracami objęty zostanie odcinek od al. Rzeczypospolitej do skrzyżowania z ul. Ciołkowskiego. Podczas robót, które planowo potrwają ok. miesiąca fragment ulicy zostanie całkowicie wyłączony z ruchu i obowiązywać będą objazdy. Inwestorem prac jest SM Rozstaje.
Remontowany odcinek ul. Żwirki i Wigury
Remontowany odcinek ul. Żwirki i Wigury
Oblivie.brg.gda.pl

Ulicy Żwirki i Wigury mocno we znaki dała się tegoroczna zima. Na jezdni utworzyły się spękania oraz ubytki w nawierzchni, które do tej pory uzupełniane były miejscowo. Jednak ze względu na małą szerokość ulicy oraz zaparkowane przy jej krawędziach pojazdy, niemożliwe było całkowite naprawienie uszkodzeń. Stąd decyzja o wyłączeniu z ruchu fragmentu ul. Żwirki i Wigury, podczas którego przeprowadzony zostanie kompleksowy remont.

Jego początkowa faza polegać będzie na wymianie krawężników i opaski jezdni wzdłuż jej lewej krawędzi. W tym etapie ulica pozostanie przejezdna, natomiast postój pojazdów możliwy będzie wyłącznie na miejscach wyznaczonych po prawej stronie ulicy.

W drugim etapie ulica zostanie wyłączona z ruchu od sięgacza umożliwiającego dojazd do centrum handlowego do skrzyżowania z ul. Ciołkowskiego (ze skrzyżowaniem włącznie). Podczas zamknięcia istniejąca nawierzchnia jezdni zostanie sfrezowana oraz wykonana będzie na niej nowa nakładka bitumiczna.

Zamknięcie ulicy oznacza konieczność wprowadzenia objazdów. Zostaną one wytyczone z wykorzystaniem al. Rzeczypospolitej oraz otwartego dla ruchu odcinka ul. Żwirki i Wigury, na którym obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy. W relacji od strony ul. Chrobrego objazd poprowadzony będzie ulicami Ciołkowskiego, Drzewieckiego oraz Leszczyńskich.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP