Remont nawierzchni jezdni na fragmencie ul. Rzeźnickiej

W sobotę 16 października rozpocznie się remont nawierzchni na ul. Rzeźnickiej na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Wilczej. W tym miejscu ul. Rzeźnicka będzie wyłączona z ruchu. Roboty potrwają do 20 grudnia.
Zamknięty fragment ul. Rzeźnickiej
Zamknięty fragment ul. Rzeźnickiej
google maps

AKTUALIZACJA - 20.12

Termin prowadzenia prac na ul. Rzeźnickiej został przedłużony do 30 kwietnia 2022 roku.


Remont nawierzchni ul. Rzeźnickiej polegać będzie na przełożeniu i uzupełnieniu istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej. Wcześniej sfrezowana zostanie warstwa bitumiczna. Nową kostkę zyska zatoka postojowa, a przy przejściu dla pieszych ułożone zostaną płytki fakturowe ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Przebudowane zostanie również oświetlenie uliczne.

Na czas prac ul. Rzeźnicka na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Wilczej zostanie całkowicie zamknięta. Zachowany zostanie dostęp do drogi pożarowej od strony ul. Żabi Kruk. Objazd do ul. Toruńskiej poprowadzony zostanie ul. Nowe Podwale Grodzkie.

Inwestorem prac, które realizowane będą zgodnie z umową drogową zawartą na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych jest Waryński S.A. Grupa Holdingowa. Wartość umowy wynosi 303 481 zł.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP