Remont chodnika w ul. Opackiej

Autor: Patryk Rosiński
Na 400-metrowym odcinku ul. Opackiej od al. Grunwaldzkiej do Cmentarza Oliwskiego przeprowadzony zostanie remont biegnącego wzdłuż jezdni chodnika. Prace rozpoczną się 6 listopada i potrwają planowo do 14 grudnia.
Na zdjęciu widoczny jest fragment chodnika przy ul. Opackiej
Chodnik przy ul. Opackiej
GZDiZ

Zakres robót obejmuje rozbiórkę dotychczasowej nawierzchni asfaltowej ciągu pieszego, wykonanie nowej podbudowy oraz ułożenie nowego chodnika z płytek betonowych. Prace realizowane będą etapami przy miejscowych zawężeniach chodnika z zachowaniem ruchu pieszego w jego obrębie.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP