Remont chodnika na wysokości Katowni

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przystępuje do remontu chodnika znajdującego się na wysokości Katowni od strony Targu Węglowego. Roboty będą prowadzone od 31 maja do 18 czerwca.
Fragment remontowanego chodnika na wysokości Katowni.
Fragment remontowanego chodnika na wysokości Katowni.
                                                                                                                                                     fot. Karol Stańczak/ GZDiZ

Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni z płyt betonowych na długości 50 metrów bieżących. W ramach zadania stare płyty chodnikowe zostaną zastąpione nowymi o wymiarach 20x20 cm. Nowe płytki zostaną ułożone z zachowaniem dotychczasowej formy. Prace przeprowadzone mają uzgodnienie PWKZ.

W rejonie robót chodnik będzie zawężony do 3 metrów. Prace będą prowadzone etapami, w celu zminimalizowania utrudnień dla pieszych.

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP