Regulacja 200-letnich bindaży

Są unikatowe, ponieważ stanowią barokową pozostałość w niemal niezmienionym stanie od 200 lat. Raz w roku są odpowiednio przycinane po to, aby zachować ich historyczną formę. W Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza trwają prace związane z formowaniem bindaży lipowych. Ich powierzchnia cięcia wynosić będzie blisko 17 tysięcy m2.
Przycinka bindaży w Parku Oliwskim
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Bindaż to obustronnie obsadzona drzewami lub pnączami aleja, których pędy splatają się nad drogą tworząc sklepienie. Pojawiały się już w ogrodach renesansowych, jednakże szczyt ich popularności przypadł w okresie baroku. Te w Parku Oliwskim tworzą lipy, forma bindaży zachowana jest od przeszło 200 lat.  Na przestrzeni lat regularne przycinanie koron sprawiło, że są wyjątkowej urody i cieszą się dobrą kondycją do dzisiaj. Oczywiście wśród drzew tworzących bindaże są również młodsze, które posadzone zostały w ramach wypełniania luk po obumarłych okazach.

Bindaże formowane są za pomocą odpowiedniego cięcia, które wykonywane jest raz w roku, zwykle na przełomie stycznia i lutego. Formowanie bindaży w Parku Oliwskim odbywa się w 3 lokalizacjach, dwie z nich podkreślają osie kompozycyjne barokowej części parku: krótszą – od pałacu w stronę okolic ul. Polanki oraz dłuższą – od parteru górnego w stronę morza (wzdłuż kanału, tzw. Widok Królewski). Trzeci przycinany bindaż znajduje się po lewej stronie od bramy głównej przy Stawie Łabędzim. W sumie aż 760 mb stanowić będzie sumaryczna długość regulowanych odcinków.  Ze względu na wysokość bindaży niezbędne jest wykorzystanie podnośników. Cięcia wykonywane są przez wyspecjalizowanych z zakresu drzewostanu ogrodników, którzy posiadają stosowne uprawnienia. Prace prowadzone są etapami, czas ich trwania uzależniony będzie od warunków atmosferycznych.

To początek cyklicznych zabiegów pielęgnacyjne drzew w Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza. Wiosną przewidziane są prace związane z cięciem szpalerów wysokich. Sięgające 16 metrów zielone ściany zostaną przycięte z każdej strony, tak aby utworzyły jednolite, geometryczne bryły.

Przycinka bindaży w Parku Oliwskim
fot. Karol Stańczak/GZDiZ
Przycinka bindaży w Parku Oliwskim
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP