Realizujemy trzeci etap wprowadzania systemu drogowskazowego na ulicach Gdańska

W pierwszych dniach listopada w pięciu miejscach przeprowadzimy prace przygotowawcze, które będą wymagały zmiany organizacji ruchu. Natomiast na przełomie listopada i grudnia rozpoczniemy realizację trzeciego etapu montażu nowych drogowskazów na wybranych ulicach Gdańska. W sumie zmiany oznakowania drogowskazowego będą miały miejsce w 14 lokalizacjach.
W miejsce dotychczasowej bramownicy na ul. Elbląskiej ustawiona zostanie nowa konstrukcja z nowym zestawem drogowskazów
W miejsce dotychczasowej bramownicy na ul. Elbląskiej ustawiona zostanie nowa konstrukcja z nowym zestawem drogowskazów
fot. GZDiZ

Nowe drogi – nowe drogowskazy

Układ drogowy Gdańska podlega zmianom i modernizacjom - powstają nowe drogi, tworzone są nowe korytarze tranzytowe. W ślad za tym dostosowujemy i ujednolicamy oznakowanie. Nowy schemat sieci drogowej wymaga spójnego i logicznego oznakowania wjazdowego i wyjazdowego, by kierowca nieznający miasta, mógł przejechać przez nie, korzystając tylko z ustawionych znaków i podanych na nich informacji. Celem jest usprawnienie przejazdu przez miasto, jak również ułatwienie dotarcia do ważnych punktów użyteczności publicznej, obiektów handlowych czy atrakcji turystycznych.

Ponadto nowy system drogowskazowy zakłada wymianę starszych konstrukcji na nowe, wykonane z trwalszych i bezpieczniejszych materiałów. Znaki muszą posiadać folie odblaskowe, które sprawią, że będą one lepiej widoczne po zmroku.

Wymiana drogowskazów od 2014 roku

Wdrażanie nowego systemu drogowskazowego na gdańskich ulicach zapoczątkowane zostało w 2014 roku. Wówczas nowe znaki pojawiły się na sześciu skrzyżowaniach. Drugi etap zmian przeprowadzony został w grudniu 2018 roku – wówczas istniejące drogowskazy zostały zastąpione nowymi w kolejnych sześciu lokalizacjach. W trzecim etapie do wymiany zakwalifikowane zostały drogowskazy w sumie na 14 skrzyżowaniach. Do jego realizacji przystąpimy na początku grudnia 2020 roku. Z kolei w pierwszych dniach listopada w pięciu lokalizacjach rozpoczynamy prace przygotowawcze. Polegają one na wykonaniu fundamentów pod nowe konstrukcje wsporcze i bramownice, na których umieszczone zostaną drogowskazy.

Zestaw drogowskazów, które zostaną zamontowane na bramownicy na ul. Elbląskiej
Zestaw drogowskazów, które zostaną zamontowane na bramownicy na ul. Elbląskiej
GZDiZ

Lokalizacje, zakres prac, terminy, utrudnienia

 • Skrzyżowanie al. Grunwaldzkiej – ul. Miszewskiego – ul. Do Studzienki

Na skrzyżowaniu wymieniona zostanie konstrukcja wysięgnikowa znajdująca się na ul. Miszewskiego. Umieszczone zostaną na niej drogowskazy kierujące do Centrum Gdańska oraz prowadzące na drogę wojewódzką nr 468 do Sopotu i Gdyni. Prace przygotowawcze do wprowadzenia docelowej organizacji ruchu prowadzone będą w dniach 2-3 listopada w godzinach nocnych i będą wymagały zajęcia fragmentu prawego pasa ul. Miszewskiego.

W tej lokalizacji wymieniona zostanie także konstrukcja linowa dla drogowskazów znajdujących się nad al. Grunwaldzką. Roboty drogowe wykonywane będą w godzinach wieczornych 2 listopada przy zajęciu fragmentu prawego pasa w kierunku Centrum.

 • Skrzyżowanie ulic Wały Jagiellońskie – Hucisko – Targ Drzewny

Na skrzyżowaniu ulic Wały Jagiellońskie – Hucisko – Targ Drzewny wymieniona zostanie bramownica nad ul. Wały Jagiellońskie (w kierunku Dworca PKP). Umieszczony tam zostanie nowy drogowskaz kierujący do Stadionu Energa Gdańsk oraz Amber Expo. Prace przygotowawcze do wdrożenia docelowej organizacji ruchu w tym miejscu toczyć się będą w nocy z 2 na 3 oraz 4 na 5 listopada przy wyłączeniach fragmentów prawego oraz lewego pasa ruchu.

 • Skrzyżowanie ulic 3 Maja i Dąbrowskiego

Istniejąca w tym miejscu bramownica zostanie zdemontowana. Na skrzyżowaniu docelowo ustawiony zostanie nowy zestaw znaków prowadzących do kompleksu Hevelianum. Prace związane z demontażem bramownicy realizowane będą w godzinach nocnych z 6 na 7 listopada przy zajęciu fragmentu prawego pasa ul. 3 Maja.

 • Skrzyżowanie ulic Elbląska – Podwale Przedmiejskie – Długie Ogrody – Siennicka

Na ul. Elbląskiej wymieniona zostanie bramownica, na której umieszczony zostanie nowy zestaw drogowskazów prowadzących w kierunku Gdyni, Łodzi, Szczecina, na autostradę A1 oraz w kierunku Portu Lotniczego. Pojawią się tam również drogowskazy prowadzące do Centrum oraz na Przeróbkę.

Oprócz nowej bramownicy na ul. Elbląskiej pojawi się nowy zestaw znaków, wskazujących drogę na Olszynkę, do komisariatu Straży Miejskiej oraz na Stadion Żużlowy.

Roboty drogowe zmierzające do wymiany bramownicy na ul. Elbląskiej planowane są na dwie noce – z 4 na 5 listopada oraz z 5 na 6 przy zawężeniu ruchu na prawym i lewym pasie. 

 • Skrzyżowanie al. Armii Krajowej – ul. Łostowicka – al. Havla

Na jezdni al. Armii Krajowej w stronę Obwodnicy Trójmiasta dotychczasowa bramownica zostanie zdemontowana. Nowa konstrukcja zostanie ustawiona w nowej lokalizacji – będzie ona odsunięta od skrzyżowania. Dzięki temu kierowcy będą mieli więcej czasu na zmianę pasa ruchu w zależności od wybranego kierunku jazdy. Na nowej bramownicy umieszczone będą drogowskazy na wybrane miejscowości (Kartuzy, Łódź, Warszawa, Szczecin) oraz do dzielnic (Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Chełm, Ujeścisko), jak również do Portu Lotniczego i na Cmentarz Łostowicki.

Na jezdni al. Armii Krajowej w stronę Centrum na istniejącej bramownicy zawieszone zostaną nowe drogowskazy prowadzące do dzielnic (Centrum, Wzgórze Mickiewicza, Chełm, Ujeścisko, Suchanino), a także na Cmentarz Łostowicki, na Stadion Energa Gdańsk, do Amber Expo i do Europejskiego Centrum Solidarności.

Nowe drogowskazy zostaną także zawieszone na istniejących bramownicach na ul. Łostowickiej. Wskazywać będą drogę na Kartuzy, Łódź, Warszawę i Szczecin oraz dojazd na Chełm i Ujeścisko.

Na tym skrzyżowaniu prace związane z wymianą bramownicy toczyć się będą w nocy z 5 na 6 listopada oraz z 6 na 7. Prace będą wymagały zajęcia fragmentów prawego i lewego pasa jezdni al. Armii Krajowej w kierunku drogi S6.

Kolejne lokalizacje

Oprócz wspomnianych pięciu skrzyżowań nowe drogowskazy pojawią się także w innych miejscach. Tam nowe drogowskazy zamontowane zostaną na istniejących bramownicach.

 • Skrzyżowanie ulic Słowackiego – Potokowa – Góralska

Na skrzyżowaniu na trzech istniejących bramownicach zamontowane zostaną drogowskazy prowadzące do Portu Lotniczego oraz na autostradę A1, a także do dzielnic – Niedźwiednik, Wrzeszcz, Piecki-Migowo, Chełm, Centrum

 • Skrzyżowanie ulic Hucisko – Nowe Ogrody – 3 Maja

Na ul. Nowe Ogrody zamontowane zostaną drogowskazy prowadzące do dworca autobusowego, Forum Gdańsk, a także wskazujące dojazd do Wrzeszcza. Przed skrzyżowaniem na ul. 3 Maja na istniejącej konstrukcji wysięgnikowej zawisną drogowskazy do Starego i Głównego Miasta, do Forum Gdańsk oraz wskazującego dojazd na Siedlce i Jasień.

 • Skrzyżowanie al. Armii Krajowej – ul. Sikorskiego

Na al. Armii Krajowej zamiast dotychczasowych drogowskazów zamontowane zostaną nowe wskazujące dojazd do dzielnicy Chełm, do Portu Lotniczego, a także wskazujące drogę wyjazdową na autostradę A1, Gdynię, Kartuzy, Łódź i Szczecin. Z przeciwnej strony drogowskazy pokażą drogę do Centrum i na Chełm oraz do Europejskiego Centrum Solidarności i Stadionu Energa. Z kolei od strony ul. Sikorskiego oznakowanie wskazywać będzie dojazd do A1, Piecek-Migowa, Jasienia i Centrum.

 • Skrzyżowanie ulic Marynarki Polskiej – Wyzwolenia

Ze skrzyżowania usunięte zostaną drogowskazy prowadzące do Muzeum „Sybir Pro Memento”.

 • Skrzyżowanie ulic Marynarki Polskiej – Wolności – Góreckiego

Z istniejącego na skrzyżowaniu zestawu drogowskazów usunięty zostanie kierujący na przeprawę promową. Na ul. Wolności ustawione zostaną natomiast drogowskazy kierujące na drogę krajową nr 91 oraz do Portu.

 • Skrzyżowanie ulic Wolności – Władysława IV

Na ul. Wolności ustawione zostaną drogowskazy kierujące na drogę krajową nr 91 oraz do Portu.

 • Skrzyżowanie ulic Oliwska – Przemysłowa

Ze skrzyżowania usunięte zostanie oznakowanie informacyjne dotyczące obowiązujących na terenie Polski przepisów i opłat drogowych. Pojawią się tam nowe drogowskazy prowadzące na teren Wolnego Obszaru Celnego oraz wskazujące wyjazd z Gdańska na autostradę A1, Gdynię, Łódź i Warszawę, a także dojazd do centrum miasta.

 • Skrzyżowanie ulic Oliwska – Krasickiego – Wyzwolenia

Obecne oznakowanie drogowskazowe zostanie usunięte, a w jego miejsce zamontowane zostaną drogowskazy kierujące do Wolnego Obszaru Celnego oraz do dzielnicy Nowy Port.

 • Rejon ul. Długie Ogrody i ul. Angielska Grobla

W rejonie tych ulic wymienione zostanie oznakowanie, które wskazuje dojazd do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz do Narodowego Muzeum Morskiego.

Łącznie w trzecim etapie realizacji systemu drogowskazowego wymienionych zostanie 5 konstrukcji wsporczych. Zamontowanych zostanie w sumie 114 tablic drogowskazowych.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP