Przystąpiliśmy do pozimowych przeglądów stanu nawierzchni jezdni. Określamy priorytety, zabezpieczamy

Odwilż to czas, w którym zima uwidocznia swoje destrukcyjne oblicze – dziury w nawierzchni jezdni. Prowadzimy przegląd stanu technicznego dróg i zabezpieczamy ubytki zagrażające bezpieczeństwu ruchu.
Obecnie prowadzone są prace zabezpieczania ubytków w nawierzchniach jezdni
Obecnie prowadzone są prace zabezpieczania ubytków w nawierzchniach jezdni
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Negatywne skutki działania zimy to nie tylko utrudniające poruszanie się intensywne opady śniegu i niskie temperatury, powodujące gołoledź. Część z nich dostrzegalna jest wtedy, kiedy zima ustępuje – podczas odwilży. Wówczas na nawierzchniach dróg napotykamy ubytki i dziury, które nie tylko zmniejszają komfort podróży, ale też wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W 2021 roku na jezdniach obserwujemy dużo więcej ubytków, niż w poprzednich latach. Wpływ na ten stan ma przebieg zimy, zwłaszcza w styczniu i lutym. W tych miesiącach mieliśmy do czynienia z ujemnymi temperaturami przy jednoczesnym dużym opadzie śniegu. W sytuacji, gdy temperatura często przechodziła przez „zero”, powstająca podczas odwilży woda wnikała w szczeliny i spękania nawierzchni. W momencie zamarzania wody nawierzchnia była „rozsadzana”, co prowadziło do powstania ubytków. To zjawisko najczęściej występuje na jezdniach o dużym natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych oraz tam, gdzie na skutek eksploatacji pojawiły się siatkowe spękania nawierzchni.

Obecnie prowadzone są intensywne przeglądy stanu technicznego dróg. Pozwolą one na określenie skali i priorytetów kolejności napraw. W tej kwestii wsłuchujemy się także w opinie mieszkańców, którzy zgłaszają potrzeby napraw nawierzchni w swojej okolicy do Gdańskiego Centrum Kontaktu kontakt@gdansk.gda.pl bądź bezpośrednio do GZDiZ gzdiz@gdansk.gda.pl i pod telefonami: 58 52 44 544,  58 52 44 548, 58 52 44 549.

Równolegle przystąpiliśmy do prac związanych z zabezpieczeniem uszkodzonych nawierzchni. Ze względu na warunki atmosferyczne, czyli wciąż występujące zaśnieżenie i oblodzenie jezdni, wykonywane są jedynie prace doraźne, które zabezpieczają ubytki zagrażające bezpieczeństwu ruchu. Polegają one na uzupełnieniu powstałych wyrw asfaltem „na zimno.

Z chwilą  ustąpienia zimowych  warunków atmosferycznych  i ustabilizowaniu się  pogody  przystąpimy do wykonywania napraw docelowych przy zastosowaniu  asfaltu lanego i betonu asfaltowego. Także miejsca zabezpieczone teraz doraźnie zostaną naprawione w ten sposób.

By prace przebiegały sprawnie i nie wpływały znacząco na obsługę komunikacyjną, miasto zostało podzielone na trzy obszary działania, w zakresie utrzymania bieżącego nawierzchni bitumicznych jezdni. Za każdy obszar odpowiada inny wykonawca, z którym GZDiZ ma zawartą umowę na wykonanie napraw.

Biorąc pod uwagę skalę uszkodzeń jakie po tym sezonie zimowym występują, szacunkowy koszt napraw wyniesie około 3 mln zł.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP