Przystąpiliśmy do pozimowych napraw nawierzchni. Sprawdzamy stan dróg, uzupełniamy ubytki

Coraz lepsze warunki pogodowe – dodatnia temperatura i brak opadów – umożliwiają nam pozimową naprawę nawierzchni dróg. W pierwszej kolejności łatamy dziury zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Do naprawy ubytków w jezdni wykorzystywana jest metoda z użyciem asfaltu wylewanego na gorąco
Do naprawy ubytków w jezdni wykorzystywana jest metoda z użyciem asfaltu wylewanego "na gorąco"
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Skąd biorą się ubytki nawierzchni?

Wpływ na powstawanie dziur w jezdniach w okresie zimowym mają dwa czynniki – woda oraz temperatura. A właściwie różnice temperatury i przechodzenie przez „zero”. W trakcie dnia, przy temperaturze dodatniej woda wnika w szczeliny i drobne pęknięcia jezdni. Nocą, kiedy temperatura spada poniżej zera, zamarzająca woda „rozsadza” nawierzchnię, powodując powstanie ubytku. Przy intensywnym ruchu drogowym nawet niewielka dziura z czasem się powiększa, znacznie obniżając bezpieczeństwo, nie wspominając o komforcie jazdy.

Przeglądy stanu dróg i naprawy doraźne

Stabilne warunki atmosferyczne, czyli brak opadów i dodatnia temperatura umożliwiają prowadzenie napraw pozimowych ubytków jezdni. Zanim jednak do nich przystąpiliśmy, inspektorzy GZDiZ dokonali przeglądu stanu technicznego dróg w Gdańsku – zarówno głównych ciągów komunikacyjnych miasta, jak i ulic o znaczeniu lokalnym. Pozwoliło to na wyznaczenie harmonogramu działań – w pierwszej kolejności uzupełniane są ubytki zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Warto podkreślić, że wykonywane obecnie naprawy mają charakter doraźny. W dalszym ciągu możliwe jest bowiem pogorszenie pogody (spadek temperatury, opady śniegu), co uniemożliwia usuwanie ubytków w technologii docelowej.

Asfalt „na zimno” i „na ciepło”

Jeśli ubytek jest na tyle duży, że zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, wówczas działamy natychmiast, niezależnie od warunków atmosferycznych. Wykorzystuje się wówczas technologię uzupełniania wyrw w nawierzchni asfaltem „na zimno”. Gotowa masa asfaltowa aplikowana jest w ubytek i ubijana. Technologia ta umożliwia dokonanie szybkiej naprawy nawet przy niskich temperaturach i występujących opadach śniegu lub deszczu. Taka naprawa jest jednak tylko tymczasowa i przy poprawie pogody ubytek musi zostać uzupełniony docelowo asfaltem „na ciepło”, czyli asfaltem lanym. Jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają, wówczas firma utrzymaniowa na zlecenie Gdańskiego Zarządu kolejno:

  • zabezpiecza miejsce ubytku,
  • wprowadza, jeśli to konieczne, tymczasową organizację ruchu,
  • dokonuje wyrównania krawędzi ubytku po przez nacięcie nawierzchni do równego kształtu następnie wybrania resztek warstwy bitumicznej i oczyszczenia miejsca ubytku,
  • wypełnia przygotowaną powierzchnię ubytku asfaltem lanym,
  • przywraca docelową organizację ruchu drogowego.

Przeprowadzona w ten sposób naprawa nawierzchni niesie ze sobą pewne utrudnienia dla kierowców (dłuższy czas prowadzenia prac, konieczność wyłączenia z ruchu części jezdni), zapewnia jednak trwałe uzupełnienie ubytku.

Działaliśmy już w styczniu i lutym

Łagodniejszy przebieg zimy niż w ubiegłym roku umożliwił nam łatanie dziur w jezdni już w styczniu i lutym. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku zużyliśmy w sumie 1140 ton asfaltu lanego oraz 2,5 tony masy asfaltowej na zimno. Dzięki coraz lepszej pogodzie w najbliższych tygodniach będziemy mogli działać na szerszą skalę.

Reagujemy na zgłoszenia mieszkańców

Podczas planowania kolejności prac na poszczególnych ulicach miasta wykorzystujemy nie tylko wizje w terenie naszych inspektorów. Reagujemy również na zgłoszenia mieszkańców Gdańska, dotyczące ubytków w jezdniach. W przypadku chęci zgłoszenia konieczności naprawy nawierzchni prosimy o korzystanie z Gdańskiego Centrum Kontaktu pod numerem telefonu 58 52 44 500, mailowo na kontakt@gdansk.gda.ploraz w aplikacji mobilnej dostępnej w sklepach Google Play i App Store pod nazwą "Gdańskie Centrum Kontaktu"

Do pozimowego łatania dziur konieczne są korzystne warunki atmosferyczne - dodatnia temperatura i brak opadów
Do pozimowego łatania dziur konieczne są korzystne warunki atmosferyczne - dodatnia temperatura i brak opadów
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP