Przygotowujemy się do remontu ul. Starogardzkiej

W wakacje planujemy przeprowadzić remont blisko kilometrowego odcinka ul. Starogardzkiej na Oruni – od Kanału Raduni do ul. Pastelowej. Obecnie trwa postępowanie na wybór wykonawcy, który zrealizuje prace.
Wyremontowany zostanie prawie kilometrowy odcinek ul. Starogardzkiej od Kanału Raduni
Wyremontowany zostanie prawie kilometrowy odcinek ul. Starogardzkiej od Kanału Raduni
fot. GZDiZ

Remont ulicy Starogardzkiej, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej 222 zakłada poprawę nawierzchni jezdni i chodnika, które ze względu na wyeksploatowanie są w złym stanie technicznym.

Zakres prac obejmuje ułożenie nowej nakładki bitumicznej na całym remontowanym odcinku jezdni oraz miejscowo wykonanie także nowej konstrukcji nawierzchni w istniejącym śladzie drogi. Ze względu na fakt, że ulica Starogardzka nie posiada kanalizacji deszczowej, a ukształtowanie terenu powoduje utrzymywanie się wód opadowych na jezdni, planowany remont uwzględnia również zastosowanie rozwiązań umożliwiających odprowadzanie wody poza jezdnię i chodnik.

Prace obejmą również znajdujące się na remontowanym odcinku ul. Starogardzkiej przejścia dla pieszych (na wysokości posesji nr 18 oraz przy przystanku autobusowym). Wyposażone zostaną one w wyspy, a jezdnia w ich obrębie zostanie zawężona. Nawierzchnia chodnika przy przejściach oraz na peronach przystankowych zyska płytki fakturowe, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym.

Przeprowadzenie prac na ul. Starogardzkiej wiązało się będzie z koniecznością zmiany obowiązującej organizacji ruchu. Objazdy poprowadzone będą ul. Kampinoską oraz obwodnicą południową. O szczegółach tymczasowej organizacji ruchu poinformujemy w osobnym komunikacie.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP