Przycinamy gałęzie zasłaniające kamery monitoringu miejskiego

W czwartek 13 sierpnia przystąpiliśmy do odsłaniania kamer Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego. Wytypowano lokalizacje w których konieczne jest przycięcie gałęzi drzew i krzewów ze względu na ograniczenie widoczności. To cykliczne działania wykonywane we współpracy z Strażą Miejską.
Drzewa zasłaniające kamery monitoringu miejskiego

W celu poprawy bezpieczeństwa i porządku w mieście rozpoczęliśmy dziś prace które będą polegały na przycięciu gałęzi drzew i krzewów które ograniczają widoczność z kamer Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego. Gałęzie zostaną przycięte w 33 lokalizacjach na terenie miasta. Prace potrwają w zależności od warunków atmosferycznych do dwóch tygodni.

Drzewa zasłaniające kamery monitoringu miejskiego

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP