Przeprowadzamy prace serwisowe i konserwacyjne w Tunelu pod Martwą Wisłą

Od wtorku 24 marca przez sześć kolejnych nocy w Tunelu pod Martwą Wisłą prowadzone będą prace serwisowe oraz konserwacyjne. Odbywać się one będą w obu rurach Tunelu (w stronę Stogów oraz Letnicy), ale nie będą wymagały zamknięcia całego Tunelu. Na czas prac ruch będzie jednak zawężany do jednego pasa.
Tunel pod Martwą Wisłą
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Prace w Tunelu zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap zrealizowany zostanie w godzinach nocnych od 21:00 do 6:00 w następujących terminach:

  • z 24 na 25 marca
  • z 25 na 26 marca

W tych dniach przeprowadzony zostanie przegląd, konserwacja oraz kontrolne pomiary rozdzielnic SOS. Prace obejmą również czyszczenie oświetlenia orientacyjnego LED w Tunelu, a także czyszczenie i konserwację kamer monitoringu oraz czujników przekroczenia wysokości wjeżdżających do Tunelu pojazdów.

Drugi etap prac odbywał się będzie również w godzinach nocnych, tym razem od godz. 20:00 do godz. 6:00. Zostanie przeprowadzony w terminach:

  • z 26 na 27 marca
  • z 27 na 28 marca
  • z 28 na 29 marca
  • z 29 na 30 marca

W drugim etapie prac ściany Tunelu zostaną umyte za pomocą myjek ciśnieniowych. Dodatkowo wyczyszczone zostaną chodniki, przejścia poprzeczne wraz z drzwiami oraz hydranty. W sumie umyte zostanie ok. 15 tys. m2 powierzchni ścian Tunelu.

Prace serwisowe i konserwacyjne w Tunelu pod Martwą Wisłą przeprowadzone zostaną przy częściowym ograniczeniu ruchu do jednego pasa. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do wprowadzonego oznakowania.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP