Przejście dla pieszych na ul. Matejki i nowa nawierzchnia na ul. Wassowskiego we Wrzeszczu [AKTUALIZACJA 231.08]

We wtorek 3 sierpnia ruszy przebudowa ul. Wassowskiego na odcinku od ul. Matejki do ul. Sienkiewicza. W jej ramach powstanie wyniesione przejście dla pieszych na ul. Matejki oraz ułożona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni na ul. Wassowskiego. Roboty drogowe potrwają do drugiej połowy a w ich trakcie obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu.
Onzakowanie - roboty drogowe
Oznakowanie - roboty drogowe
Karol Stańczak/GZDiZ

AKTUALIZACJA – 31 sierpnia

Od poniedziałku 6 września zmieni się organizacja ruchu na ul. Matejki. Podczas budowy wyniesionego przejścia dla pieszych jezdnia ul. Matejki będzie połówkowo zamykana. Taka organizacja ruchu utrzyma się do 20 września.


AKTUALIZACJA - 20 sierpnia

W poniedziałek 23 sierpnia o godz. 7:00 rozpocznie się drugi etap prac na ul. Wassowskiego. Ulica zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu na odcinku od ul. Matejki do ul. Sienkiewicza. Objazd poprowadzony będzie ulicami Sienkiewicza oraz Sobótki, gdzie obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy. Zmiany w organizacji ruchu potrwają do 15 września.


Oprócz nowej nawierzchni na ul. Wassowskiego oraz budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Matejki przeprowadzone zostaną prace sieciowe – przebudowany zostanie gazociąg oraz kanalizacja deszczowa. Ponadto wykonane zostaną wjazdy do posesji.

Prace realizowane będą w dwóch etapach. W pierwszym etapie od 3 do ok. 20 sierpnia roboty prowadzone będą na połowie jezdni ul. Wassowskiego, która będzie wyłączona z ruchu. Na drugiej połowie odbywać się będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Sienkiewicza.

Drugi etap robót potrwa od ok. 20 sierpnia do ok. 15 września. W tym czasie ul. Wassowskiego zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu na odcinku od ul. Matejki do ul. Sienkiewicza. Objazd poprowadzony będzie ulicami Sienkiewicza oraz Sobótki. W drugim etapie budowane będzie wyniesione przejście dla pieszych na ul. Matejki – wprowadzane tam będą połówkowe zamknięcia fragmentu ulicy.

Przebudowa ul. Wassowskiego wraz z wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Matejki realizowana jest przez firmę TORUS Sp. z o.o. w ramach umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych.

Wassowskiego - etap I
Wassowskiego - etap I
Google
Wassowskiego - etap II
Wassowskiego - etap II
Google

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP