Remont nawierzchni jezdni, nowy chodnik i oświetlenie na ul. Wspólnej [AKTUALIZACJA - 3.04]

W poniedziałek, 19 lutego na ul. Wspólnej na Olszynce rozpoczną się prace, związane z realizacją umowy drogowej – „szesnastki”. W jej ramach prywatny inwestor na odcinku ul. Wspólnej od ul. Zagony do ul. Miedza ułoży nową nawierzchnię jezdni, wybuduje nowy chodnik oraz wykona oświetlenie uliczne. Dodatkowo na skrzyżowaniu ulic Wspólnej i Miedza wyznaczone zostanie nowe przejście dla pieszych. Przebudowa potrwa planowo do 1 kwietnia i w jej trakcie zmieni się organizacja ruchu.
Przebudowywany odcinek ul. Wspólnej
Przebudowywany odcinek ul. Wspólnej
Obliview.brg.gda.pl

AKTUALIZACJA - 3 kwietnia

Od piątku, 12 kwietnia do poniedziałku, 15 kwietnia na ul. Wspólnej prowadzone będą prace, związane z układaniem warstwy ścieralnej na remontowanym odcinku od ul. Zagony do ul. Miedza.

W związku z robotami, wspomniany odcinek zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Objazd możliwy będzie z wykorzystaniem ulic Łanowej i Miedza, na których obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy. Na ul. Miedza, ze względu na małą szerokość jezdni ruch odbywać się będzie wahadłowo z użyciem tymczasowej sygnalizacji świetlnej.

Zamknięcie fragmentu ul. Wspólnej odbywać się będzie w terminie niekolidującym z ruchem pojazdów komunikacji miejskiej.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w innym terminie.


Większość prac wykonywana będzie przy zawężeniu wspomnianego odcinka ul. Wspólnej z zachowaniem przejezdności dla samochodów. Z ruchu wyłączony będzie natomiast kontrapas rowerowy, a objazd dla rowerzystów poprowadzony zostanie ulicami Miedza oraz Łanową.

W końcowym etapie prac, na czas wykonywania nakładki bitumicznej jezdni ul. Wspólnej, zostanie ona całkowicie wyłączona z ruchu na ok. 1-2 dni. Dojazd do ul. Olszyńskiej z kierunku ul. Na Szańcach odbywać się będzie ulicami Łanową i Miedza, które będą w tym czasie dwukierunkowe. Ze względu na małą szerokość jezdni ul. Miedza ruch będzie odbywać się tam wahadłowo z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej.

Przebudowa ul. Wspólnej realizowana jest na podstawie umowy drogowej, zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych z firmą Marvipol.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP