Przebudowa ul. Tarcice. Powstanie nowy fragment drogi

W poniedziałek 1 sierpnia 2022 r. rusza przebudowa ulicy Tarcice. Obejmie ona wykonanie nawierzchni z płyt drogowych. Wybudowany zostanie także zupełnie nowy fragment drogi na niezagospodarowanym do tej pory odcinku. Koniec prac zaplanowano na 20 sierpnia.
Inwestycja zrealizowana będzie w ramach umowy drogowej na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych
Inwestycja zrealizowana będzie w ramach umowy drogowej na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych
google maps

Roboty – od skrzyżowania z ul. Elbląską do posesji nr 9 - uwzględnią m.in.: rozebranie istniejących nawierzchni betonowych, wykonanie nawierzchni ulicy z płyt żelbetowych, utwardzenie pobocza i przebudowę zjazdów do sąsiadujących posesji.

Prace na odcinku - od wjazdu na posesję nr 9 do wjazdu do firmy Sunreef Venture oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską realizowane będą przy wprowadzonym całkowitym zamknięciu. Objazd zostanie wyznaczony przez ulice Elbląską i Sztutowską. Roboty na pozostałych fragmentach drogi realizowane będą przy jednostronnym zawężeniu ulicy.

Teren, na którym realizowane będą prace, jest obecnie niezabudowany – to droga o nawierzchni częściowo utwardzonej płytami betonowymi, częściowo gruntowa. Jej fragment jest niezagospodarowany, wykorzystywany aktualnie jako tymczasowe połączenie obu "ślepych odcinków" ulicy.  

Inwestycja zrealizowana będzie w ramach umowy drogowej na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych zawartej z firmą Sunreef Venture S.A.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP