Przebudowa układu drogowego na ul. Sobieskiego

W poniedziałek 4 maja rozpoczną się prace związane z przebudową układu drogowego na ul. Sobieskiego na wysokości budynku nr 13. W ramach przebudowy ulica zostanie poszerzona, wybudowane zostaną również dwa azyle dla pieszych. W czasie trwania robót obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu, która potrwa ok. dwóch miesięcy.
sobieskiego

AKTUALIZACJA - 25 maja

W związku z postępem prac przy przebudowie ul. Sobieskiego od dnia 01.06 na okres około 1 miesiąca ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną zostanie przesunięty w stronę Suchanina. Zamknięty zostanie również wyjazd z ulicy Krętej. W tym czasie zostanie zawieszony przystanek autobusowy „Kręta”, a sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w rejonie przystanku przełączona zostanie na światło żółte pulsujące. 


29 kwietnia

Przebudowa fragmentu ul. Sobieskiego polegać będzie na poszerzeniu jezdni na wysokości budynku nr 13 wraz z budową w tym miejscu chodnika. Wykonane zostaną również dwa azyle dla pieszych na wysokości posesji nr 7 i 16 oraz przed skrzyżowaniem z ul. Krętą. Ponadto wybudowany zostanie wjazd na teren powstającej inwestycji mieszkaniowo-usługowej.

Roboty drogowe, które rozpoczną się w poniedziałek 4 maja i potrwają ok. 2 miesięcy będą wymagały zmiany organizacji ruchu na ul. Sobieskiego. Na czas trwania prac fragment ulicy zostanie zawężony do jednego pasa i wprowadzony tam zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. W celu uzyskania maksymalnej przepustowości przygotowano odpowiednie programy sygnalizacji, dostosowane do występującego na ul. Sobieskiego natężenia ruchu w zależności od pory dnia.

W okresie prowadzenia robót zawieszony zostanie przystanek autobusowy „Kręta”, a istniejące przy przystanku przejście dla pieszych będzie wyłączone z użytkowania. Ciągi piesze znajdujące się w rejonie robót po obu stronach ul. Sobieskiego zostaną zachowane.

W drugim etapie robót, który rozpocznie się ok. 25 maja, dodatkowo zmieniona zostanie organizacja ruchu na ul. Krętej, która będzie jednokierunkowa w relacji od ul. Sobieskiego w górę. Dojazd z ul. Krętej na ulicę Sobieskiego będzie możliwy objazdem przez ul. Jarową.

Przebudowa ul. Sobieskiego realizowana jest w ramach umowy drogowej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych zawartej z Silver Rock Investment Sp. z o.o.

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP