Przebudowa skrzyżowania Platynowa – Kadmowa - Rumla

24 stycznia rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ulic Platynowa – Kadmowa – Zygmunta Rumla na Oruni Górnej. W miejscu dotychczasowego skrzyżowania powstanie rondo, wyznaczone na nowo zostaną przejścia dla pieszych i wyremontowane chodniki. Przebudowa potrwa do końca lutego.
Skrzyżowanie ulic Platynowej, Kadmowej i Rumla
Skrzyżowanie ulic Platynowej, Kadmowej i Rumla
google street view

Prace drogowe polegać będą na przebudowie skrzyżowania ulic Platynowej, Zygmunta Rumla i Kadmowej. Ich zakres obejmuje budowę wyniesionego ronda wraz z przyległymi chodnikami. Wykonane zostanie także dodatkowe przejście dla pieszych na wysokości kompleksu handlowo-usługowego. A istniejące przejścia zostaną odsunięte od jezdni ul. Platynowej.

Roboty będą się toczyć przy miejscowym zawężeniu ul. Platynowej w obrębie skrzyżowania. Po ich zakończeniu wprowadzone zostanie docelowe oznakowanie pionowe i poziome.

Budowa ronda i przejścia dla pieszych realizowana jest w ramach umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych z firmą Inwesting Sp. z o.o. Przebudowa skrzyżowania Platynowa – Kadmowa – Rumla to drugi etap realizacji umowy. W pierwszym, jesienią ubiegłego roku, wykonano wyniesione przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dywizji Wołyńskiej i 3 Brygady Szczerbca.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP