Przebudowa odcinka ul. Stępkarskiej

W czwartek 30 lipca rozpoczną się prace związane z przebudową fragmentu ulicy Stępkarskiej. W zakresie prac znajduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wybudowanie chodnika oraz miejsc postojowych. Roboty drogowe będą wymagały wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, która potrwa do 30 października.
stępkarska

Przebudową objęty zostanie odcinek ul. Stępkarskiej znajdujący się na wysokości powstającego osiedla mieszkaniowego do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów. W zakresie robót oprócz wykonania nowej nawierzchni jezdni oraz wybudowania chodnika i miejsc postojowych znajdują się również roboty sieciowe polegające na wykonaniu odwodnienia i oświetlenia drogi oraz urządzenia trawnika.

Prace na ul. Stępkarskiej rozpoczną się w czwartek 30 lipca i będą realizowane w trzech etapach. W pierwszym etapie przebudowane będą chodniki wraz z krawężnikami. Prace realizowane będą przy całkowitym zamknięciu chodnika. Ruch pieszy przeniesiony będzie na drugą stronę jezdni, a wykonawca zapewni dojście do budynków mieszkalnych. W drugim etapie wykonana będzie nawierzchnia bitumiczna na ulicy Stępkarskiej. Prace będą prowadzone przy wprowadzeniu jednostronnego zawężenia. Po wykonaniu prac jezdnia będzie dostępna dla pojazdów. W ostatnim etapie wykonana będzie regulacja nawierzchni z kostki brukowej na skrzyżowaniu ulicy Stępkarskiej i Wiosny Ludów. Prace prowadzone przy zajęciu jednego pasa ruchu. Po wykonaniu prac jezdnia będzie dostępna dla pojazdów.

Przebudowa ul. Stępkarskiej realizowana jest w ramach umowy drogowej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych zawartej z firmą NDI.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP