Przebudowa odcinka ul. Powstańców Warszawskich [AKTUALIZACJA 17.04]

Na poniedziałek, 25 marca zaplanowano początek prac związanych z przebudową odcinka ul. Powstańców Warszawskich od ul. Płowce do ul. Legnickiej. Wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika od strony osiedla „Perspektywa”, wykonana będzie także nowa nakładka bitumiczna jezdni wraz z budową wysp segregujących ruch. Ponadto wyniesione zostaną przejście dla pieszych i przejazd rowerowy na skrzyżowaniu z ul. Legnicką. Roboty drogowe będą podzielone na etapy i będą niosły ze sobą zmiany w organizacji ruchu.
Przebudowywany odcinek ul. Powstańców Warszawskich
Przebudowywany odcinek ul. Powstańców Warszawskich
Obliview.brg.gda.pl

AKTUALIZACJA - 17 kwietnia

W poniedziałek, 22 kwietnia od godz. 19.00 prowadzone będą prace związane z rozbiórką części nawierzchni jezdni pod budowę studni i włączeń na teren inwestycji mieszkaniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odtworzeniem jezdni w formie tymczasowej z płyt drogowych. W związku z pracami, które realizowane będą w godzinach nocnych, ruch na ul. Powstańców Warszawskich odbywać się będzie wahadłowo i będzie kierowany ręcznie. Nawierzchnia bitumiczna na ul. Powstańców Warszawskich będzie odtwarzana w kolejnych etapach robót.


AKTUALIZACJA - 8 kwietnia

W piątek, 13 kwietnia o godz. 7.00 wprowadzony zostanie kolejny etap przebudowy ul. Powstańców Warszawskich na odcinku od ul. Płowce do ul. Legnickiej. W tym etapie prace obejmą jezdnię ul. Powstańców Warszawskich. Z ruchu wyłączane będą fragmenty poszczególnych pasów w obrębie studni kanalizacji deszczowej. Obowiązywać tam będzie ruch wahadłowy kierowany ręcznie.


W pierwszym etapie prac zawężony zostanie chodnik po stronie realizowanej inwestycji mieszkaniowej. Całkowicie wyłączony zostanie przystanek autobusowy, a tymczasowy wyznaczony będzie przed skrzyżowaniem z ul. Kozietulskiego, gdzie autobusy będą zatrzymywać się na jezdni. W tym etapie wykonywane będą prace związane z przebudową sieci podziemnych, wodociągowej i teletechnicznej. Taka organizacja ruchu utrzyma się przez ok. dwa tygodnie.

W kolejnym etapie prace toczyć się będą na jezdni ul. Powstańców Warszawskich. Z ruchu wyłączane będą fragmenty poszczególnych pasów w obrębie studni kanalizacji deszczowej. Obowiązywać tam będzie ruch wahadłowy kierowany ręcznie. 

Realizacja następnych etapów obejmować będzie wykonanie wysp segregujących ruch, wyniesionego przejścia i przejazdu na ul. Legnickiej oraz układanie nakładki bitumicznej. Również przy tych pracach jezdnia ul. Powstańców Warszawskich będzie zawężana przy ręcznym kierowaniu ruchem wahadłowym.

O szczegółowych terminach wprowadzania zmian w organizacji ruchu w danych etapach informować będziemy na bieżąco.

Przebudowa ul. Powstańców Warszawskich odbywa się na podstawie umowy drogowej, zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych z inwestorem prywatnym.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP