Przebudowa fragmentu ul. Czyżewskiego

Od poniedziałku 26 kwietnia na ul. Czyżewskiego prowadzone będą prace związane z budową skrzyżowania tej ulicy z tzw. ul. Nową Górskiego. W ramach przebudowy wykonane zostanie również przyłącze kanalizacji deszczowej. Roboty potrwają do 25 czerwca i będą wymagały zawężenia fragmentu jezdni ul. Czyżewskiego.
Prace na ul. Czyżewskiego będą wymagały zawężenie fragmentu jezdni
Prace na ul. Czyżewskiego będą wymagały zawężenie fragmentu jezdni
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Roboty drogowe prowadzone będą na odcinku ul. Czyżewskiego od ul. Górskiego do ul. Nadwodnej. Ich celem będzie wybudowanie skrzyżowania ul. Czyżewskiego z tzw. ul. Nową Górskiego. w Tym celu fragment jezdni ul. Czyżewskiego zostanie zawężony, a ruch odbywać się będzie wahadłowo z wykorzystaniem tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Program wyświetlania świateł dostosowany zostanie do natężenia ruchu w godzinach porannego (godz. 6:00 – 10:00) i popołudniowego (godz. 14:00 – 18:00) szczytu komunikacyjnego.

Przebudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiego to jeden z etapów budowy tzw. ul. Nowej Górskiego w ramach umowy drogowej zawartej zgodnie z art.16 Ustawy o drogach publicznych z firmą BMC Invest. W zakresie inwestycji znajduje się wybudowanie jezdni i chodników, budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, a także urządzenie terenów zielonych. Termin realizacji całego zakresu umowy to 31.12.2022 r.

Odcinek ul. Czyżewskiego, gdzie będzie obowiązywać ruch wahadłowy
Odcinek ul. Czyżewskiego, gdzie będzie obowiązywać ruch wahadłowy
google maps

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP